Jak poinformował PAP rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Sławomir Starzyński, w środę rada nadzorcza oddelegowała ze swojego składu Tomasza Szeszko do pełnienia obowiązków prezesa spółki JSW Innowacje. Ma on pełnić tę funkcję do czasu powołania nowego prezesa firmy.

Poprzedni prezes Jacek Srokowski pełnił swoją funkcję od kwietnia tego roku, a wcześniej przez kilka lat był wiceprezesem firmy. Decyzję o odwołaniu Srokowskiego podjęło 23 października walne zgromadzenie spółki. Przyczyn dymisji nie podano, JSW zapowiada jednak doniesienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości, jakie mogły mieć miejsce w spółce.

"Do prokuratury wpłynie zawiadomienie o tym, że zachodzi podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa niegospodarności na szkodę JSW SA i JSW Innowacje. Obecnie w spółce JSW Innowacje toczy się audyt, który dotyczy funkcjonowania tej firmy w latach 2017-2020" - poinformował rzecznik JSW.

W środę rada nadzorcza JSW Innowacje odwołała ze stanowiska także wiceprezesa spółki Roberta Marca, który pełnił swoją funkcję od czerwca br. Również w tym przypadku nie podano przyczyn odwołania. "Zostanie wdrożona procedura konkursowa" - poinformował Starzyński, pytany o tryb powołania nowego zarządu firmy.

Poprzedni kryzys w zarządzie JSW Innowacje miał miejsce w lutym tego roku, kiedy rada nadzorcza firmy przyjęła złożoną kilka dni wcześniej rezygnację prezesa i odwołała dwoje wiceprezesów spółki (wśród nich Jacka Srokowskiego, który później wygrał konkurs na nowego prezesa), tłumacząc to utratą zaufania do nich.

Reklama

19 lutego przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych potwierdzili, że resort w trybie pilnym nakazał wszczęcie kontroli w spółce JSW Innowacje, która ma wyjaśnić, czy doszło tam do molestowania pracownic. Tłem dymisji prezesa oraz kontroli zleconej przez MAP były sygnały związane z podejrzeniem takiego molestowania. Dzień wcześniej prezes spółki zrezygnował ze stanowiska, a w rozmowie z jednym z portali zaprzeczył zarzutom.

6 marca tymczasowy zarząd spółki JSW Innowacje powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podejrzeniami molestowania czterech pracownic firmy przez przełożonego - byłego prezesa spółki. Pytany o sprawę w środę rzecznik JSW powiedział, że nie wie, jakie są efekty tamtego postępowania.

"Nie ma związku między ustąpieniem Jarosława Mrozka w lutym br. a obecnym odwołaniem Jacka Srokowskiego i Roberta Marca" - zastrzegł rzecznik JSW.

Spółka JSW Innowacje z siedzibą w Katowicach powstała z przekształcenia należącej do grupy JSW firmy Polski Koks, jako zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy kapitałowej JSW.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ drag/