Decyzja związana jest z przyjętymi na początku października kierunkami strategii, której celem jest transformacja ZE PAK w producenta energii w oparciu o odnawialne źródła energii (OZE), podano w komunikacie.

"Moim celem jako prezesa zarządu będzie możliwie jak najszybsze i efektywne przeprowadzenie Grupy PAK w kierunku produkcji energii neutralnej dla środowiska naturalnego. Andrzej Janiszowski, posiadający bogate doświadczenie związane z obszarem energetyki, które zdobywał m.in. w PGNiG i najważniejszych firmach doradczych takich jak EY czy Deloitte, będzie istotnym wzmocnieniem dla transformacji całej Grupy PAK" - powiedział Woźny, cytowany w komunikacie.

"Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie wiążą się ze strategią ZE PAK, jest kwestia społeczna. Chcemy tu działać odpowiedzialnie, tak aby transformacja była procesem sprawiedliwym społecznie dla samej spółki, jej pracowników oraz mieszkańców regionu. Liczymy, że skuteczna realizacja naszych planów, postawi PAK jako wzór do naśladowania dla innych europejskich regionów węglowych" - dodał.

Z członkostwa w zarządzie ZE PAK zrezygnowali Paweł Markowski i Paweł Lisowski. Pozostaną oni w Grupie PAK i będą kontynuowali swoją pracę w zarządach spółek zależnych, w tym KWB Konin i KWB Adamów. Henryk Sobierajski, który wcześniej w tym tygodniu zrezygnował z zasiadania z funkcji prezesa ZE PAK, będzie nadal obecny w części energetycznej grupy kapitałowej Zygmunta Solorza, podano także.

Piotr Woźny był członkiem rady nadzorczej ZE PAK od 19 czerwca do 4 listopada. Do 31 maja br. pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Był też pełnomocnikiem rządu ds. programu "Czyste Powietrze".

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)