Po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji dla ofert obejmujących nie więcej niż 29 akcji oraz nie mniej niż 70 akcji, ustalona została średnia stopa redukcji 98,44%. Ofertom z liczbą akcji nie większą niż 29 akcji nie przydzielono żadnych akcji, ofertom obejmującym nie mniej niż 70 akcji każda przydzielono łącznie 270 613 akcji. Planowym dniem rozliczenia jest 18 listopada 2020, podano.

"W 2019 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kruk wyniósł 277 mln zł, a zysk spółki Kruk S.A 386 mln zł, z czego 95 mln zł akcjonariusze, zgodnie z rekomendacją zarządu, przeznaczyli na skup akcji. 91% akcji zostało zgłoszonych przez akcjonariuszy do programu. Chcieliśmy, aby z niego skorzystało jak najwięcej inwestorów, również tych mniejszych. Z myślą o nich, wprowadziliśmy dodatkowy próg zapisów od 29 do 70 akcji. Skorzystało z niego 387 z 1 659 liczby ofert złożonych przez naszych akcjonariuszy" - powiedział prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w materiale.

"Kruk będąc spółką giełdową od 2011 roku, podzielił się z akcjonariuszami dotychczas 288 mln zł w okresie od 2015 do 2019 roku. Wypłata dochodu w ramach skupu akcji podwyższa ten wynik do 383 mln zł. Zawsze odpowiedzialnie podchodziliśmy do biznesu, chcąc zarówno optymalnie rosnąć, jak i dzielić się z tymi, którzy inwestują w naszą organizację. Mimo tak wyjątkowego roku udało nam się wynagrodzić naszych akcjonariuszy. Możliwość bezpiecznej wypłaty zysku to efekt wieloletniej konserwatywnej polityki finansowej i płynnościowej prowadzonej w spółce, która dziś zaprocentowała. Co więcej, po III kwartale, ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 0,9x oraz długu odsetkowego netto do EBITDA gotówkowej na poziomie 1,6x, jesteśmy również gotowi na wzmożoną aktywność inwestycyjną, szczególnie w sytuacji, gdy niepewność pandemiczna będzie maleć" - podsumował Krupa.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,25 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)