Firma spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów dotyczących zagospodarowania "bomb ekologicznych" w kolejnych kwartałach, podano.

"W Polsce liczbę nielegalnych składowisk odpadów szacujemy na ponad 130. Ich zagospodarowanie potrwa co najmniej dekadę. Biorąc pod uwagę doświadczenie spółki w realizacji zadań tego typu, jak i zasoby operacyjne, spodziewamy się, że Mo-Bruk stanie się istotnym ogniwem w procesie likwidacji 'bomb ekologicznych'. Należy podkreślić, że zagospodarowanie odpadów nielegalnie zgromadzonych, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa, jak i niezbędne kompetencje, charakteryzują się wyższą rentownością w porównaniu z pozostałą działalnością spółki. Dotychczas udział tego typu zleceń w wynikach spółki był niewielki, ale w kolejnych latach może to być dodatkowy element wzrostu" - powiedział prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Aktualnie Mo-Bruk uczestniczy w czterech przetargach dotyczących zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych. Podobne dwa postępowania są w trakcie przygotowania.

Usunięcie odpadów z obecnego miejsca ich zalegania w Gorlicach planowane jest do 15 listopada 2021 r., a ich zagospodarowanie do 30 lipca 2022 r. Zarówno Miasto Gorlice, jak i Starostwo Powiatowe w Zgierzu uzyskały dofinansowanie na realizację zadań z NFOŚiGW, podkreślono.

"Mo-Bruk konsekwentnie zwiększa portfel zamówień, zachowując dyscyplinę kosztową. Systematycznie pracuje także nad wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działań B+R prowadzonych we własnym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawia zarówno wskaźniki finansowe, jak i przyczynia się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym" - podsumowano.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)