"Cena jednej akcji w ofercie została ustalona na 25 zł. Oznacza to, że wartość oferty minimalnie przekroczy 80 mln zł. Przy uwzględnieniu ceny akcji w ofercie, kapitalizacja spółki w momencie debiutu na GPW osiągnie wartość prawie 430 mln zł. Dzięki emisji nowych akcji Answear.com pozyska ok. 45 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Oferta Answear.com obejmuje 1 841 000 nowo emitowanych akcji serii D, a także 1 380 645 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących 8,03% rozwodnionego kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Poza określeniem ceny sprzedaży, ustalono również liczbę akcji w poszczególnych transzach.

"Zgodnie z dokonanym podziałem, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644 330 walorów, stanowiących 20% sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie pozostałe 2 577 315 akcji" - czytamy dalej.

Intencją Answear.com i MCI jest wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji i praw do akcji składające się na ofertę publiczną Answear.com, a także pozostałych walorów należących do Forum X i MCI.PrivateVentures FIZ. Spółka, Forum X i MCI zawarły umowę lock-up na 12 miesięcy od dnia debiutu giełdowego

"W opinii MCI cena 25 zł nie oddaje w pełni potencjału Answear.com, dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć wielkość oferty akcji sprzedawanych. Wielkość transakcji jest w tej sytuacji kompromisem pomiędzy chęcią ograniczenia podaży akcji od MCI i uzyskania minimalnej wielkości transakcji umożliwiającej IPO, przy zapewnieniu spółce środków z nowej emisji akcji, które przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu jej przychodów" - powiedział senior advisor MCI Krzysztof Konopinski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z harmonogramem oferty przydział akcji zaplanowany jest na 23 grudnia, a pierwsze notowanie planowane jest około 8 stycznia 2021 r.

"Cieszę się z bardzo dużego zainteresowania ofertą Answear.com wśród inwestorów detalicznych do których trafi 20% oferowanych akcji. Liczę na to, że będzie wśród nich wielu nowych klientów naszego sklepu. Cieszymy się również z możliwości pozyskania nowych inwestorów instytucjonalnych. Ostatnie dni były dla nas niezwykle intensywne i pracowite. Spotkaliśmy się z wieloma inwestorami, którzy docenili nasze dotychczasowe osiągnięcia, dynamiczny rozwój i - co najważniejsze - dostrzegają dalszy potencjał do wzrostu skali działalności i budowy wartości firmy. Dziękujemy za zaufanie i możliwość wspólnego rozwoju Answear.com" - powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

"Chciałbym podkreślić, że jesteśmy typowo konsumenckim biznesem, dlatego szczególnie będziemy chcieli zadbać o inwestorów indywidulalnych m.in. dlatego przygotowujemy specjalny program lojalnościowy Answear Club Investor" - podsumował Bajołek.

Answear.com to internetowa platforma sprzedażowa z markową odzieżą, obuwiem oraz akcesoriami, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo Wschodniej. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach.

(ISBnews)