"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 01Cyberaton Proenergy zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 101,4 mln zł do 131,1 mln zł poprzez emisję 3,71 mln akcji imiennych serii Y o wartości nominalnej 8 zł (każda akcja), w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Nowe akcje zostaną zaoferowane Joannie Tabace i zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 35,65% udziałów w T&T Proenergy SP. z o.o. (tym samym po realizacji I etapu przejęcia 64,35% udziałów na podstawie decyzji NWZA z 28 września br., 01Cyberaton Proenergy będzie posiadał pełen udział w kapitale spółki zależnej)" - czytamy w komunikacie.

01Cyberaton Proenergy podsumował też ostatnie miesiące: w II połowie roku spółka zależna T&T Inwestycje 01 Sp. z o.o. podpisała umowy na dzierżawy gruntów o pow. blisko 420 ha, na których mogą być zbudowane elektrownie o mocy 265 MW. Jednocześnie spółka zależna T&T Proenergy Sp. z o.o. zawarła umowy na budowę 6,14 MW mocy PV o wartości 17,03 mln zł.

"2020 rok jest okresem przełomowym dla 01Cyberaton Proenergy. Już dziś widzimy efekty podejmowanych decyzji z ostatnich miesięcy. W tym okresie zbudowaliśmy portfel dzierżawy gruntów, pozwalający na budowę ponad 250 MW mocy fotowoltaicznych. Zdobywamy także pierwsze kontrakty - na przełomie listopada i grudnia spółka zawarła umowy na kwotę 13,39 mln zł, a łącznie w IV kwartale: ponad 17 mln zł" - powiedział prezes Roman Tabaka, cytowany w komunikacie.

"Decyzja walnego zgromadzenia pozwalająca na pełne włączenie T&T Proenergy oznacza powstanie silnej grupy kapitałowej z potencjałem dalszego umacniania pozycji na polskim rynku fotowoltaicznym. Dzięki akwizycji, 01Cyberaton Proenergy osiągnie efekty synergii oraz przejmie know how i wieloletnie doświadczenie naszej spółki zależnej" - dodał prezes.

T&T Proenergy Sp. o.o. od 2011 roku zajmuje się kompleksową realizacją projektów fotowoltaicznych, począwszy od dużych instalacji deweloperskich do mikroinstalacji fotowoltaicznych. Spółka kompleksowo obsługuje inwestorów na każdym etapie projektu, począwszy od przygotowania dokumentacji i pozyskania finansowania do montażu i oddania gotowej instalacji do użytkowania.

1 października spółka poinformowała o zawarciu umowy na kwotę 3,64 mln zł z firmą Siła Mazur Sp. z.o.o. na budowę elektrowni o mocy 1,1 MW. 25 listopada została podpisane umowy o wartości 7,89 mln zł (moc elektrowni 3 MW). Z kolei 4 grudnia 01Cyberaton Proenergy zawarł kontrakty na kwotę 5,5 mln zł (moc elektrowni powyżej 2 MW).

Spółka rozszerzyła zakres swojej oferty oferując uzupełnienie instalacji fotowoltaicznych o magazyny energii, pompy ciepła oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. 17 grudnia 01Cyberaton Progenergy poinformowała o zawarciu umowy partnerskiej (dystrybucyjnej) z OCHSNER Wärmepumpen GmbH na sprzedaż i serwis pomp ciepła. Obecnie Ministerstwo Klimatu pracuje nad włączeniem pomp ciepła, magazynów energii oraz domowych stacji ładowania samochodów elektrycznych do programu "Mój Prąd", przypomniano także.

We wrześniu br. akcjonariusze 01Cyberaton zdecydowali o emisji aportowej w zamian za pakiet 64,35% udziałów w spółce T&T Proenergy i ustalili, że podmiot będzie działał pod nazwą 01 Cyberaton Proenergy.

01Cyberaton zajmuje się kompleksową realizacją projektów fotowoltaicznych, począwszy od dużych instalacji deweloperskich do przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. We wrześniu 2020 r. 01Cyberaton podpisał list intencyjny ze spółką Dekpol w sprawie podjęcia współpracy w zakresie wspólnej budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy 500 MW. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2008 r.

(ISBnews)