"Będziemy rekomendować wypłatę dywidendy za ubiegły rok i będzie to przedmiotem spotkania rady nadzorczej, która wstępnie wyraziła już zgodę. Ostatecznie, oczywiście o wypłacie dywidendy zdecyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy" - prezes Rafał Styczeń.

W 2020 r. spółka miała 9,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2,63 mln zł wobec 6,16 mln zł straty rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)