Strata operacyjna wyniosła 2,61 mln zł wobec 13,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,4 mln zł w 2020 r. wobec 134,76 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 85,4 mln zł i były o 49,4 mln zł niższe od przychodów osiągniętych w 2019 roku. Największy spadek nastąpił w segmencie systemów zasilania (39%). Najistotniejszy udział w segmencie systemów zasilania posiada APS Energia S.A., a w działalności usługowej odpowiednio ENAP S.A. poprzez wykonywane prace w branży AKPiA, spadek przychodów w tym segmencie (budowlano-montażowym dla branży AKPiA) wyniósł 34,4%. Największy wzrost (o 48,9% r/r) zanotowano w zakresie przychodów ze sprzedaży usług pozostałych, oraz w segmencie usług serwisowych (o 4,2%)" - czytamy w raporcie.

Rok 2020 pod względem przychodów został w sposób istotny uszczuplony w związku z sytuacja wywołaną pandemią COVID-19. Na gorszy wynik wpływ miały m.in odsunięcie w czasie dostaw do sektorów charakteryzujących się wysoką marżowością (energetyka atomowa), czy wstrzymanie znaczącej liczby inwestycji w energetyce i przemyśle, w kraju jak i rynku rosyjskim.

"Zarówno sprzedaż, jak i pozyskany portfel zamówień wskazują na wysoki udział projektów zleconych przez klientów z rynku polskiego. W 2020 r. udział sprzedaży krajowej wyniósł 45,4% (w porównaniu do 36,8% w 2019 r.)" - czytamy dalej.

Rynek rosyjski stanowił 39,1% wartości przychodów ze sprzedaży w 2020 roku (51,8% w 2019 r.). Łącznie rynek polski i rosyjski wygenerowały 84,5% przychodów w 2020 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 1 mln zł wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)