"Z naszego dzisiejszego oglądu, z zastrzeżeniem, że nie będzie dalszych lockdownów, zakładamy, że poziom przychodów segmentu najmu komercyjnego nieruchomości będzie wyższy od zanotowanego w 2020 r. o ok. 5 mln zł, a w działalności budowlanej powinny być lepsze o ok. 25-30 mln zł. W sumie przychody powinny być lepsze o ok. 30 mln zł" - powiedział Janik podczas telekonferencji.

Portfel zamówień segmentu budowlanego obecnie ma wartość na poziomie 75 mln zł wobec zrealizowanych w 2020 r. 82,86 mln zł przychodów segmentu.

"Zakładamy, że do portfela powinniśmy dorzucić w tym roku przychody w granicach 40 mln zł. Plan jest taki, by przychody sięgnęły 110-120 mln zł. Marża będzie na pewno wyższa niż w 2019 r. Powtórzenie marży z 2020 r. będzie trudne ze względu na wzrost cen materiałów i mniejszą dostępność podwykonawców. Niezmiennie jednak chcemy osiągnąć rentowność nie gorszą niż 8% brutto" - wskazał także prezes.

Dodał, że marżowość na poziomie skonsolidowanym może być niższa r/r ze względu na wyższy udział segmentu budowlanego.

"Zakładamy, że wynik na poziomie skonsolidowanym powinien być o kilka milionów złotych lepszy niż osiągnięty w 2020 r." - powiedział Janik.

Spółka nie spodziewa się dużych zmian w kosztach, poza kosztami ogólnego zarządu ze względu na częściowo obniżony wymiar czasu pracy niektórych pracowników i wynagrodzeń zarządu przez kilka miesięcy 2020 r.

W 2020 r. - P.A. Nova odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 36,05 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 38,62 mln zł wobec 55,47 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 161,68 mln zł w 2020 r. wobec 284,04 mln zł rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)