"1. Przez najbliższe 10 lat spółka pozostanie spółką czysto rolniczą, zajmującą się uprawą wysoko rentownych, zorientowanych na eksport roślin.

2. Spółka będzie koncentrować się na efektywności operacyjnej i zrównoważonym rozwoju w odniesieniu do ludzi, ziemi i środowiska.

Reklama

3. Strategia spółki przewiduje coroczną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki" - czytamy w komunikacie.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)