"Zgodnie z treścią uchwały ZWZ zysk netto spółki za 2020 rok w kwocie 90 214 140,14 zł został podzielony w następujący sposób:

a) kwota 73 193 736,14 zł na kapitał zapasowy spółki

b) kwota 17 020 404,00 zł na wypłatę dywidendy co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 7 czerwca, a termin wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2021 r.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)