"Pozytywna decyzja administracyjna ze strony organu polskiego poprzedzona była przeprowadzeniem postępowania przez Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, zgoda została wydana na czas określony.

"W ostatnich latach czerpaliśmy przede wszystkim z potencjału rynku krajowego. Konsekwentnie jednak pracujemy nad poprawą potencjału w oparciu o współpracę z partnerami zagranicznymi. Oprócz Ukrainy, odbieramy sygnały m.in. od krajów ze wschodniej części Europy oraz Niemiec, które są gotowe przyjmować paliwo wytworzone w naszych zakładach. Warto zaznaczyć, że w zakresie eksportu paliwa alternatywnego na Ukrainę wytyczamy szlaki, ponieważ będziemy pierwszym podmiotem w Polsce, wykonującym taką działalność" - powiedział wiceprezes Mo-Bruku Wiktor Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 178,46 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)