Reklama

Wynik na działalności podstawowej wyniósł 6,21 mln zł wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,09 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 22,75 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 6,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 46,91 mln zł w porównaniu z 46,29 mln zł rok wcześniej.

"W podziale na segmenty (inwestycyjna i pokrewna /mediowa) grupa wykazuje największy udział przychodów w segmencie mediowym. Segment ten odpowiadał w I połowie 2021 roku za ok. 93% wszystkich przychodów (oraz ok. 98% kosztów). Pod względem dochodowości (zysk netto) na pierwszym miejscu uplasował się również segment mediowy (zysk netto segmentu 6 709 tys. zł). Segment inwestycyjny i działalności pokrewnej odnotował w I półroczu 2021 r. zysk w wysokości 1 578 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W najbliższej przyszłości emitent nie wyklucza zaangażowania w inne projekty - z zakresu segmentu mediów, nieruchomości czy inwestycji, z uwagi na posiadane w tym zakresie kompetencje.

"Przejawem takiego zaangażowania jest transakcja z dnia 1 lutego 2018, w której KCI S.A. rozliczając swoje wierzytelności od Gremi International S. a r. l. w kwocie ponad 109 mln zł nabyła tą drogą obligacje korporacyjne Gremi Park Sp. z o.o. (obecnie Next Holdings S. a r. l.) - podmiotu realizującego poprzez spółkę celową Alvernia Planet Sp. z o.o. projekt nieruchomościowy w miejscowości Nieporaz k. Alwerni o znaczącym potencjale, zbudowanym na koncepcji stworzenia w tym miejscu parku rozrywki wykorzystującego technologie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 8,81 mln zł wobec 4,39 mln zł zysku rok wcześniej.

KCI SA to główny akcjonariusz Gremi Media, które wydaje "Rzeczpospolitą", "Parkiet" i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)