Zysk operacyjny wyniósł 65,09 mln zł wobec 30,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 551,54 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 479,46 mln zł rok wcześniej.

Reklama

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 40,93 mln zł wobec 14,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)