"Akwizycje są realizowane w większości z inspiracji spółek na rynkach, na których istniejemy. Ostatnią akwizycją takiej średniej wielkości była spółka z Chorwacji, która specjalizuje się m.in. w zarządzaniu dokumentami, procesami biznesowymi i ma klientów w całym regionie. Pracujemy już z tą spółką nad integracją portfela, oferty i integracją procesów biznesowych. Jesteśmy optymistycznie nastawieni, jeżeli chodzi o perspektywy wzrostu" - powiedział Jeleński podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka pracuje nad wieloma innymi akwizycjami w różnych krajach, z których część się przesuwa w czasie, a z części projektów firma rezygnuje.

Reklama

"Ten lejek tematów akwizycyjnych nie maleje, generowanych lokalnie i te tematy będą nadchodzić" - podkreślił prezes.

Jeleński nie wyklucza jednak, że w najbliższym czasie dojdzie do realizacji przynajmniej jednej akwizycji.

"Pracujemy nad tematem w byłej Jugosławii, chodzi bowiem o spółkę, która działa na kilku rynkach i jest szansa, że będzie to przez strukturę bośniacką zamknięte w IV kwartale" - podsumował Jeleński.

Asseco South Eastern Europe zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)