"Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. [...] informuje, że 16 listopada 2021 roku powziął informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski, działający jako podmiot pośredniczący w realizacji wezwania, iż wstępna ilość akcji spółki będących przedmiotem zapisów złożonych przez akcjonariuszy spółki w odpowiedzi na wezwanie wyniosła 11 770 601 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, ostateczna liczba akcji w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i - po zakończeniu procesu weryfikacji - zostanie podana do publicznej informacji przez Trigon.

Reklama

Pod koniec września br. Cyfrowy Polsat, Reddev Investments Limited oraz Zygmunt Solorz ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 263 807 651 akcji Cyfrowego Polsatu. Cena akcji w wezwaniu została ustalona na 35 zł. Przedmiotem wezwania jest 263 807 651 akcji o wartości nominalnej 0,04 zł każda, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. w tym: 14 639 946 akcji imiennych uprzywilejowanych, 249 167 705 akcji zwykłych na okaziciela.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)