"Przy założeniu dokonania dopuszczenia do obrotu na GPW oraz pod warunkiem, że nie istnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub znaczące potrzeby kapitałowe oraz z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, zarząd zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy: (i) za rok obrotowy 2021 w kwocie 170 mln zł, (ii) natomiast poczynając od momentu wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022, w kwocie, która będzie stanowiła nie mniej niż 75% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w danym roku. Na datę prospektu akcjonariusz sprzedający zadeklarował poparcie ww. polityki dywidendy" - czytamy w prospekcie.

Reklama

Jak wskazano w komunikacie poświęconym ofercie publicznej, biorąc pod uwagę przyjętą politykę dywidendową spółki, zakładającą wypłatę dywidendy za 2021 r. w kwocie 170 mln zł, spodziewana stopa dywidendy przy cenie maksymalnej (40 zł) szacowana jest na ok. 10,4%.

Spółka nie dokonała wypłaty dywidendy za lata obrotowe 2020 r. i 2019 r. Zwyczajne walne zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2018 r. kwotę 13 371 tys. zł (tj. 0,33 zł na jedną akcję), podano także w prospekcie.

Oferta publiczna do 14 280 000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego Murapolu, rozpoczyna się dziś od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od wtorku, 23 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 40 zł za akcję. Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 8 grudnia 2021 r.

Akcje oferowane należą do większościowego akcjonariusza, tj. AEREF V PL Investment S.à r.l. - podmiotu kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation, wiodącego globalnego zarządzającego inwestycjami alternatywnymi, któremu doradza Griffin Real Estate.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. W 2020 r. sprzedał 2 720 mieszkań.

(ISBnews)