Oferta obejmie sprzedaż do 46 874 998 istniejących akcji, stanowiących ok. 30% kapitału zakładowego spółki, należących do rodziny Juroszków za pośrednictwem następujących podmiotów: Juroszek Investments sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o. oraz Betplay Capital sp. z o.o. Obecnie należą do nich wszystkie akcje spółki. Oferta obejmuje akcje dodatkowego przydziału w liczbie do 4 261 362 sztuki.

Mateusz Juroszek - kluczowy akcjonariusz i prezes zarządu - zamierza (wraz z rodziną) pozostać dominującym akcjonariuszem spółki, wskazano w prospekcie.

Reklama

"Po zakończeniu oferty spółka, oferujący oraz dwaj członkowie zarządu spółki zostaną objęci umową typu lock-up - będzie ona obowiązywać przez 360 dni od dnia pierwszego notowania" - czytamy w komunikacie poświęconym prospektowi.

Harmonogram oferty przewiduje, że od 24 listopada do 2 grudnia potrwa proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, od 25 listopada do 1 grudnia - przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych. Ok. 3 grudnia 2021 r. zostaną opublikowane informacje o ostatecznej cenie akcji, ostatecznej liczbie akcji w ofercie oraz liczbie akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Przydział akcji przewidziano do 8 grudnia br., a pierwszy dzień notowania akcji spółki na GPW - ok. 10 grudnia 2021 r., podano w prospekcie.

Oferujący zamierzają zaoferować około 10% akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, podano także.

Goldman Sachs Bank Europe SE i UBS Europe SE działają jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu, a mBank, PKO Bank Polski Biuro Maklerskie PKO BP oraz Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce jako współprowadzący księgę popytu. mBank i PKO BP pełnią role firm inwestycyjnych pośredniczących w ofercie publicznej akcji.

Grupa STS jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce, który działa również na skalę międzynarodową dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esport'owych.

"Polski rynek bukmacherski dynamicznie się rozwija, a posiadając 46% udziałów w sektorze, jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego, szybszego niż rynek wzrostu. Zgodnie z danymi H2 GC do 2025 roku wartość sektora zakładów wzajemnych w Polsce wyrażona w GGR wzrośnie do 3,99 mld zł, podczas gdy na koniec 2020 roku było to 1,88 mld zł" - powiedział prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. grupa miała 119,7 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej wobec 60,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 381,4 mln zł wobec 263,83 mln zł. Zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 157,17 mln zł wobec 80,67 mln zł, a EBITDA - odpowiednio: 176,97 mln zł wobec 91,75 mln zł.

W okresie 9 miesięcy br. przychody z gier hazardowych brutto (ang. gross gaming revenue, GGR) wyniosły 806,31 mln zł wobec 559,68 mln zł rok wcześniej, natomiast wartość zawartych zakładów wyniosła odpowiednio: 3 274,03 mln zł wobec 2 420,96 mln zł.

"Po pierwszych trzech kwartałach tego roku osiągnęliśmy już wyższy wynik EBITDA niż w całym 2020 czy 2019 roku. Wyniki świadczą o naszych wyjątkowych przewagach konkurencyjnych na tym rynku. Dzięki naszemu know-how i specjalistycznej wiedzy, nie tylko generujemy silny wzrost wartości zawartych zakładów, ale także rentowności. Ponadto stale inwestujemy w rozwój technologii i realizację naszej strategii 'mobile-first'. Nieustannie wzmacniamy naszą pozycję, koncentrując się na naszej autorskiej i nowoczesnej technologii. Oferta publiczna to kolejny etap rozwoju Grupy, który umocni naszą pozycję absolutnego lidera rynku w Polsce i przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej" - dodał prezes.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych.

(ISBnews)