"Wypłatą dywidendy objętych jest 16 143 195 sztuk akcji emitenta. Dzień dywidendy został ustalony na 8 grudnia 2021 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa AB w roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) odnotowała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 66,38 mln zł zysku rok wcześniej, W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 65 mln zł wobec 35,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) miała 13,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)