Przeniesienie notowań akcji jest jednym z elementów procesu pozyskania przez spółkę kapitału na poziomie 40-50 mln zł.

"Zakończyliśmy prace związane z przygotowaniem prospektu, umożliwiające zamknięcie ważnego etapu procesów przejścia na główny rynek GPW i pozyskania kapitału w ramach nowej emisji. Pierwszy z nich pozwoli nam dodatkowo zwiększyć wiarygodność i uzyskać dostęp do nowych grup inwestorów. Drugi wesprze nas w realizacji założeń strategicznych, obejmujących m.in. umieszczenie na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku pierwszego mikrosatelity opracowanego przez nasz zespół oraz rozpoczęcie komercjalizacji niniejszego obszaru w kolejnych latach. Naszą ambicją i celem jest bycie głównym dostawcą technologii kosmicznych z Europy Środkowej na rynek światowy" - powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Złożony w dziś do KNF prospekt obejmuje dotychczasowe akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G oraz H. Walne zgromadzenie akcjonariuszy 14 stycznia 2022 r. podejmie decyzję w sprawie emisji akcji serii I (do 396 558 akcji, stanowiących do 20% podwyższonego kapitału), podano w komunikacie.

Reklama

"Creotech do 2025 roku będzie dążyć do realizacji następujących celów:

- Kosmos: sukces misji kosmicznej EagleEye w zakresie umieszczenia na orbicie mikrosatelity do obserwacji Ziemi (uzyskanie pełnego space heritage) oraz zaawansowany stan misji PIAST realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka zakłada w tym okresie osiągnięcie 10-20 zamówień na mikrosatelity rocznie i chce być głównym dostawcą technologii kosmicznych z Europy Środkowej na rynek światowy.

- Atmosfera ziemska - główny dostawca systemów do analizy ryzyka, planowania i kontroli misji UAV (bezzałogowe statki powietrzne) w Polsce i znaczący w Europie oraz dążenie do bycia głównym polskim oferentem produktów wsparcia na rynku UAV.

- Ziemia - dostawca pełnego systemu sterowania dla komputerów kwantowych (jeden z kilku podmiotów oferujących takie rozwiązania na świecie), silna pozycja jednego z najważniejszych integratorów danych satelitarnych w Europie dzięki współpracy z EUSPA i KE oraz wprowadzenie systemu synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych" - podsumowano w materiale.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

(ISBnews)