"Zdaniem zarządu spółki, podwyższona cena za akcje spółki w wysokości ustalonej w komunikacie nie uwzględnia czynników ani wartości wynikających z realizacji strategii spółki i celów zakładanych przez zarząd spółki w 2022 r., ani ogłoszonego przeglądu opcji strategicznych. Alternatywne opcje dla spółki, które mogą wyłonić się w trakcie przeglądu opcji strategicznych, pozwolą uwzględnić nie tylko powyższe czynniki, ale także dadzą akcjonariuszom lepszą perspektywę co do wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku zarządu.

W połowie stycznia br. Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 295 388 485 akcji Develii po cenie 3,34 zł za walor, zaś 9 lutego podwyższyli ceny akcji w wezwaniu do 3,9 zł za sztukę.

Reklama

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)