"Pracujemy nad zwiększeniem potencjału gospodarczego Grupy FBSerwis, m.in. poprzez inwestycje w rozbudowę istniejących instalacji przetwarzania odpadów oraz składowisk. Dzięki temu jesteśmy w stanie zwiększać skalę działalności, wykorzystując zasoby, które już mamy. Niezależnie prowadzone są także projekty akwizycyjne. W tym momencie poszukujemy spółek, które pomogą nam realizować bieżące zadania i jednocześnie przyczynią się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży tak, aby w roku 2026 osiągnąć 1 mld przy jednoczesnym zachowaniu poziomu rentowności" - napisał Popko w komentarzu do wyników 2021 r.

Przychody Grupy FBSerwis, będącej kluczowym aktywem w ramach segmentu usługowego (wyniki części usługowej obejmują również działalności spółki Budimex Parking Wrocław) wyniosły 780 mln zł w 2021 r. i wzrosły o 27,9% r/r. Osiągnięty wolumen sprzedaży był znacznie wyższy niż plany, co wynikało przede wszystkim ze zwiększonych wolumenów w segmencie zagospodarowania odpadów. Zysk brutto wyniósł 81 mln zł w porównaniu do 74 mln zł w 2020 r., poinformował prezes.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)