"Dywidenda jest istotną częścią naszej działalności i zakładamy, że chcemy w dalszym ciągu wykonywać politykę dywidendową" - powiedział Chmielewski podczas telekonferencji.

Przypomniał, że spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 0,3 zł brutto na jedną akcję.

Reklama

"Mamy zamiar wypłacić [dywidendę za 2021 r.], tylko nie jesteśmy w stanie w tej chwili określić kwoty" - dodał prezes.

Polityka dywidendowa Apatora zakłada coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku netto spółki wypracowanego za dany rok obrotowy. Wypłata dywidendy następuje w dwóch częściach, w formie zaliczki w danym roku obrotowym oraz pozostała część po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2021 r. miała 940,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)