Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 9,29 mln USD wobec 16,64 mln USD straty rok wcześniej.

"EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. ukształtowała się na poziomie 12,3 mln USD (w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. - 6,6 mln USD)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,98 mln USD w 2021 r. wobec 24,03 mln USD rok wcześniej.

"Pomimo licznych wyzwań w 2021 r. Serinus rozwinął swoją działalność. Był to pierwszy w historii spółki rok obrotowy, w którym jej wynik finansowy był cały czas dodatni. Spółka obecnie generuje znaczne przepływy pieniężne i pozostaje w posiadaniu zasobnego portfela aktywów poszukiwawczych i wydobywczych, w związku z czym patrzy w przyszłość z optymizmem. Rok 2021 był również pierwszym od ponad dziesięciu lat rokiem, w którym przepływy pieniężne generowane przez spółkę wraz z jej pomyślnym rozwojem mogły być w pełni i bez ograniczeń przeznaczane na przedsięwzięcia mające zapewnić Serinus dalszy wzrost. Sytuacja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w nowym planie inwestycyjnym. Kluczowe działania podjęte w jego ramach obejmowały uzyskanie odpowiednich zgód partnerów koncesji, przystąpienie do prac związanych z montażem pierwszych pomp wgłębnych w otworach na polu Sabria w Tunezji oraz odwiercenie kolejnego otworu eksploatacyjnego i pierwszego od 2015 r. otworu poszukiwawczego spółki (Sancrai-1) w Rumunii" - napisał dyrektor generalny Jeffrey Auld w liście do akcjonariuszy.

W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. średnia uzyskiwana przez spółkę cena węglowodorów netto wyniosła 66,82 USD/boe, w tym: średnia uzyskiwana cena sprzedaży ropy naftowej wyniosła 65,19 USD/bbl, a średnia uzyskiwana cena sprzedaży gazu ziemnego wyniosła 11,25 USD/Mcf, podano w raporcie.

Łączne nakłady inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 10,7 mln USD (w roku zakończonym 31 grudnia 2020 r. - 5,5 mln USD), z czego 9,5 mln USD wyniosły nakłady poniesione w Rumunii, a 1,2 mln USD w Tunezji.

"Średnie dzienne wydobycie w grupie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 1 649 boe/d, w tym:

- w Rumunii - 1 078 boe/d,

- w Tunezji - 571 boe/d" - czytamy także w raporcie.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)