"Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 24.06.2022 r.

Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży akcji - 08.07.2022 r.

Reklama

Przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji - 15.07.2022 r." - czytamy w komunikacie.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty i zawarciu transakcji jest Noble Securities.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)