Rekordowe notowania węglowodorów wspierały rezultaty z działalności wydobywczej w kraju i zagranicą, gdzie Grupa PGNiG zanotowała znaczący wzrost wolumenów produkcji ropy i gazu, a jednocześnie wysokie ceny paliw mocno odbiły się na wynikach segmentu sprzedaży - poinformowała spółka.

Z opublikowanych danych wynika, że przy trzykrotnie wyższych przychodach w stosunku do I połowy 2021 r., koszty operacyjne również wzrosły trzykrotnie - do 66,5 mld zł. EBITDA PGNiG wyniosła w I półroczu 15 mld zł, trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

"Dzięki dywersyfikacji działalności i źródeł przychodów, Grupa Kapitałowa PGNiG jest w stanie wypracować solidne wyniki finansowe mimo bezprecedensowej sytuacji na rynku gazu ziemnego w Europie. Głównym motorem wzrostu jest nasza działalność wydobywcza, co wynika nie tylko z rekordowych cen surowców, ale także zdecydowanego zwiększenia produkcji gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" – powiedziała prezes PGNiG Iwona Waksmundzka-Olejniczak, cytowana w komunikacie spółki.

89 proc. EBITDA wypracowane zostało w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. To efekt wysokich cen węglowodorów i wzrostu wydobycia - zaznaczyła spółka. Segmenty Dystrybucja oraz Wytwarzanie odpowiadają za odpowiednio 7 proc. i 4 proc. wyniku EBITDA. Natomiast wkład segmentu Obrót i Magazynowanie był ujemny, obniżając EBITDA Grupy o 3,6 mld złotych.

Reklama

Rok wcześniej udział poszczególnych segmentów w EBITDA Grupy wynosił: Poszukiwanie i Wydobycie – 53 proc., Dystrybucja – 30 proc., Wytwarzanie – 12 proc., Obrót i Magazynowanie – 5 procent.

"Struktura EBITDA odzwierciedla wpływ wysokich cen węglowodorów na działalność GK PGNiG. O ile sprzyjają one wynikom segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, o tyle dla segmentu Obrót i Magazynowanie oznaczają istotny wzrost kosztów i zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Mocne fundamenty biznesowe Grupy Kapitałowej pozwalają nam jednak zabezpieczyć te potrzeby, również z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego" – oceniła Waksmundzka-Olejniczak.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie były pięciokrotnie wyższe niż przed rokiem, a jego EBITDA - sześciokrotnie wyższa.

Produkcja własna gazu w I półroczu wyniosła 3,48 mld m sześc. wobec 2,34 mld rok wcześniej. Wydobycie własne w Norwegii zwiększyło się z 0,39 mld do 1,54 mld m sześc.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza Grupę wyniósł 18,6 mld m sześc. i był o 2 proc. wyższy niż przez pierwsze sześć miesięcy 2021 r. PGNiG wskazało jednak, że jeżeli pominąć jednorazową transakcję sprzedaży 0,9 mld m sześc. gazu na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w marcu 2022 r., wolumen sprzedaży zmniejszył się rok do roku o prawie 3 proc. Na rynku krajowym PGNiG sprzedało o 7 proc. mniej gazu. Zmniejszenie sprzedaży to przede wszystkim skutek niższego zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych oraz redukcji popytu w odpowiedzi na wysokie ceny paliwa gazowego na rynku - oceniła spółka. Spadek sprzedaży był największy - o 19 proc. - w segmencie największych odbiorców gazu od PGNiG.

Spółka podkreśliła, że w I półroczu 2022 r. zasadniczej zmianie uległa struktura importu gazu. Udział importu gazu z kierunku wschodniego spadł do 37 proc. wobec 58 proc. rok wcześniej. Udział importu LNG wzrósł do 34 proc. wobec 25 proc., a udział dostaw z kierunku zachodniego i południowego wzrósł do 29 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 17 proc.

Zmiany w strukturze kierunków pozyskania gazu z zagranicy spowodowane były przede wszystkim zaprzestaniem przez Gazprom realizacji dostaw w ramach kontraktu jamalskiego, co nastąpiło 27 kwietnia, oraz decyzją o intensyfikacji dostaw skroplonego gazu ziemnego, którą PGNiG podjęło w związku z napiętą sytuacją na europejskim rynku gazu spowodowaną rosyjską agresją na Ukrainę - wskazała spółka.

W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Skarb Państwa ma w PGNiG prawie 72 proc. akcji. 15 marca 2022 r. Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen.(PAP)