"W kolejnym kwartale spodziewamy się słabszego wzrostu PKB [w Polsce i Unii Europejskiej], ale to może też być spadek. Zakładamy słaby popyt, zwłaszcza ze strony sektora stali budowlanej, natomiast automotive się trzyma. Spodziewamy się też dalszego spadku produkcji stali' - powiedział Zoła podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że huty wielkopiecowe zaczynają już odczuwać wzrost cen uprawnień do emisji CO2, co stawia na lepszej pozycji huty elektryczne.

Reklama

"Ceny kęsów i produktów będą spadały, ale myślimy że będzie dołek cenowy w III kw. - zarówno dotyczy to cen, jak i spreadów, które realizujemy" - dodał.

"Jeśli chodzi o wyniki w III kw., to zarówno przychody, jak i zyskowność będzie niższa niż w rekordowym kwartale właśnie zakończonym, ale też i wobec III kw ub.r., który był bardzo dobry" - wskazał dyrektor finansowy.

Jednocześnie spółka z rosnącym niepokojem patrzy na IV kwartał.

"Trwa szaleństwo cenowe w Europie, jeśli chodzi o gaz. W mniejszym stopniu obawiamy się samych cen, za to dostępność gazu może być problemem" - powiedział Zoła.

Cognor ma już zakontraktowane ok. 80% potrzebnego wolumenu energii elektrycznej i cały potrzebny gaz ziemny do końca przyszłego roku.

Spółka zakłada, że w dłuższym terminie jej perspektywy są jednak dobre.

"Uważamy, że perspektywy dla biznesu stalowego w technologii elektrycznej są wspaniałe - na gruncie tego, że dla hut wielkopiecowych są tragiczne, głównie ze względu na ceny uprawnień do emisji" - podsumował dyrektor finansowy.

W II kw. 2022 r. Cognor odnotował 180,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 74,43 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 223,98 mln zł wobec 101,05 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 234,93 mln zł wobec 114,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 032,06 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 702,41 mln zł rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 811 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)