Zysk operacyjny wyniósł 6,87 mln zł wobec 47,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,52 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 158,68 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Głównym źródłem przychodów grupy w pierwszym półroczu 2022 roku była sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z miejscami postojowymi. Cechą charakterystyczną pierwotnego rynku mieszkaniowego, na którym działa grupa, jest rozproszenie odbiorców. Nie identyfikuje się odbiorców, których udział osiągałby co najmniej 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Główni odbiorcy to osoby fizyczne poszukujące mieszkania w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych - przede wszystkim ludzie młodzi (single), młode małżeństwa oraz rodziny szukające większych lokali, które zapewniają komfort funkcjonowania, a często również stają się ekwiwalentem dla domu jednorodzinnego położonego z dala od centrum. Pewną część odbiorców stanowią także osoby w wieku emerytalnym, którym sytuacja finansowa pozwala na poprawę warunków mieszkaniowych i korzystanie z bogatej i nowoczesnej infrastruktury osiedli budowanych przez grupę. Wśród klientów są również osoby kupujące mieszkania w celach inwestycyjnych" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Wynik finansowy grupy w pierwszym półroczu 2022 roku pochodzi przede wszystkim z inwestycji zrealizowanych w zeszłym roku: Lokum Salsa I i II, Lokum Vista IIa i IIb, Lokum Siesta II, Lokum Monte IIa, a także z Lokum Monte IIb - inwestycji zakończonej w I półroczu br., oraz Lokum Vena II. Łącznie w okresie pierwszych 6 miesięcy 2022 roku rozpoznano w wyniku 91 lokali, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 6,69 mln zł wobec 46,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia, działający także na rynku krakowskim. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W 2021 roku Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 744 lokali i 569 lokali rozpoznanych w wyniku.

(ISBnews)