Strata operacyjna wyniosła 2,43 mln zł wobec 0,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,77 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 6,75 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 4,6 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 0,86 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 14,98 mln zł w porównaniu z 22,22 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów ze sprzedaży wynika w głównej mierze z niższej o 9 156,2 tys. zł sprzedaży w projekcie CreoDIAS (projekt dot. repozytorium danych satelitarnych realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej) - 2 613,2 tys. zł przychodów w I-III kw. 2022, w porównaniu do 11 769,4 tys. zł przychodów w I-III kw. 2021. Projekt miał zakończyć się z końcem 2021 roku, ale został przedłużony na rok 2022 w znacznie ograniczonym zakresie. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, iż CreoDIAS jest najniżej marżowym projektem realizowanym przez spółkę i pomimo tak drastycznego spadku przychodów marża EBITDA segmentu Space spadła jedynie o 46,9 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. br. Creotech odnotował wynik EBITDA na poziomie -1,63 mln zł wobec 3,24 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA skorygowany o wynik na działalności B+R (EBITDA na działalności komercyjnej) wyniósł odpowiednio: 0,99 mln zł w porównaniu do 5,08 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pomimo wygenerowanej straty realizacja kluczowych projektów pozostaje niezagrożona, z uwagi na środki pozyskane z emisji akcji serii I. Strategiczny cel spółki, zakładający skokowe przeskalowanie działalności od 2024 roku, poprzez komercjalizację platform mikrosatelitarnych, pozostaje wciąż aktualny. W opinii zarządu emitenta, obecne trendy rynkowe i sytuacja geopolityczna znacznie zwiększają potencjał sprzedaży strategicznych produktów spółki" - czytamy dalej.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

(ISBnews)