"To ważny krok na drodze wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - dodał Sasin we wpisie.

Jak poinformowała w poniedziałek Enea w komunikacie giełdowym, oferta Skarbu Państwa dotyczy nabycia całości pakietu 21 mln 962 tys. 189 akcji LWB, należących do Enei, po 45 zł za jedną akcję czyli w sumie ponad 988 mln zł. Cena za pakiet zostanie uregulowana w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji - podała Enea.

Zgodnie z informacjami Enei, reprezentujący Skarb Państwa Minister Aktywów Państwowych poinformował, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził, iż nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania jego zgody na przeprowadzenie transakcji.

Według Enei, minister poinformował także, że Komisja Nadzoru Finansowego potwierdziła, iż taka transakcja jest zgodna z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Reklama

Energetyczna spółka poinformowała także, że zapozna się z otrzymaną Ofertą, a jej ewentualna akceptacja będzie uzależniona od pozyskania niezbędnych zgód korporacyjnych.

W czerwcu 2022 r. Skarb Państwa i Enea zawarły list intencyjny ws. zakupu akcji Bogdanki, obowiązujący do końca 2023 r.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" jest jednym z producentów węgla kamiennego w Polsce. Kopalnia położona jest na terenie gminy Puchaczów w powiecie łęczyńskim. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu.