Jak podano w komunikacie, podpisana w środę umowa dotyczy nabycia przez CPK pakietu kontrolnego (38 proc. akcji) spółki akcyjnej Torpol od Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS), czyli do niedawna największego akcjonariusza. Przypominano, że proces rozpoczął się od podpisania w styczniu tego roku umowy przedwstępnej. Następnie spółka CPK pozyskała wymagane zgody: korporacyjne i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Najważniejsza korzyść z dzisiejszej transakcji to ograniczenie ryzyka braku wykonawców podczas realizacji ambitnego programu inwestycji kolejowych CPK. Transakcję przeprowadziliśmy zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi. Została poddana analizie rentowności i otrzymała pozytywny wynik testu prywatnego inwestora, dzięki czemu zakupiliśmy jedną z najważniejszych spółek budowlanych w Polsce" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

Zaznaczono, że przejęcie przez CPK kontroli nad Torpolem nie oznacza, że będzie on uzyskiwać kontrakty na preferencyjnych zasadach. Spółka CPK prowadzi transparentne postępowania w ramach udzielenia zamówień na roboty budowlane, gdzie Torpol będzie mógł złożyć swoją ofertę na takich samych warunkach jak pozostałe podmioty na rynku i zgodnie z prawem zamówień publicznych - zapewniono.

Prezes TFS Jadwiga Dyktus wskazała, że Towarzystwo od dwóch dekad aktywnie uczestniczy w ważnych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych przedsiębiorstw państwowych. "Spółka wykorzystała okazję inwestycyjną uczestnicząc w IPO Torpolu i jako inwestor finansowy wykonała jak najlepiej swoją rolę. Zapewniamy zarówno CPK, jak i akcjonariuszy Torpolu, że dziś jest to spółka profesjonalnie zarządzana, z innowacyjną kulturą organizacyjną, doskonałą kadrą kierowniczą i zespołem ok. 800 pracowników oddanych jej sukcesowi" – podkreśliła.

Reklama

W przeszłości Torpol prowadził projekty typu greenfield i posiada wielobranżowe doświadczenie w inwestycjach w sektorach: kolejowym, drogowym i kubaturowym. Spółka ma na swoim koncie takie przedsięwzięcia jak budowa dworca Łódź Fabryczna.

Jak podano, przejęcie spółki Torpol ma ułatwić budowę tzw. szprych CPK, czyli linii kolejowych prowadzących m.in. do projektowanego lotniska.

CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych. W sumie to ok. 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. (PAP)