Kto jest najbardziej narażony na niedopłaty?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatników rozliczających się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to więc zadanie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, których przychody lub dochody ulegają zmianom w trakcie roku. Natomiast składka zdrowotna, którą płaci się proporcjonalnie do osiąganych dochodów, może różnić się w zależności od wybranej formy opodatkowania. Jednak pomimo dokonania rozliczenia, może okazać się, że konieczna będzie dopłata.

Szczególną uwagę na ryzyko niedopłat powinni zwrócić ryczałtowcy. W przypadku osób opodatkowanych ryczałtem składka zdrowotna jest ustalana w zależności od przychodów w trzech progach. Jeżeli w ciągu roku przychody przekroczą wcześniej ustalony próg, w wyniku czego składka została niedoszacowana, konieczna będzie dopłata różnicy. Należy to wykonać najpóźniej do 20 maja 2024 roku, wraz ze składką za kwiecień.

Reklama

Jak uzyskać zwrot nadpłaty?

Oprócz niedopłaty możliwe jest także dokonanie nadpłaty. Kwestia ta dotyczy osób, które wpłaciły kwotę wyższą niż ustalona, np. w wyniku strat. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, przedsiębiorca musi wystąpić o jej zwrot. ZUS nie zwróci automatycznie nadpłaty, lecz wystawi wniosek o zwrot, który należy zatwierdzić i złożyć w odpowiednim terminie, aby otrzymać należne środki. Zwrot zostanie zrealizowany pod warunkiem, że przedsiębiorca nie posiada żadnych zaległości względem ZUS.