"Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO BP uzyskany w okresie trzech kwartałów 2020 r. wyniósł 2 018 mln zł i był o 1 290 mln zł (-39 proc.) niższy w analogicznym okresie 2019 r." - napisano w raporcie grupy kapitałowej PKO BP za III kw. 2020 r.

W raporcie bank wyjaśnia, że spadek zysku po III kwartałach br. był determinowany przez m.in. pogorszenie o 1 299 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości m.in. w efekcie ujęcia odpisów z tytułu COVID-19 i odpisów aktywów niefinansowych w wysokości 675 mln zł oraz wyższych kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych o 530 mln zł.

Spadek zysku po III kwartałach br. nastąpił też ze względu na wzrost o 69 mln zł kosztów działania, w tym wzrost o 190 mln zł kosztów regulacyjnych, przy spadku o 121 mln zł kosztów świadczeń pracowniczych.

Reklama

Dodatkowo, po III kwartałach 2020 r. odnotowano pogorszenie wyniku na działalności biznesowej o 125 mln zł, głównie w efekcie m.in. wyższych o 202 mln zł zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu, które obciążyły wynik odsetkowy i pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

Bank podało, że zysk grupy PKO BP w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 712 mln zł z 1 229 mln zł rok wcześniej. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta