Sankcje objęły banki: Otkrytije, Nowikom, PSB, Bank Rossija, Sowkom, VEB i VTB.

Zakaz wejdzie w życie dziesiątego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE i będzie miał również zastosowanie do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Rosji, których prawa własności należą bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 proc. do wyżej wymienionych banków.

UE postanowiła w szczególności zakazać inwestowania, udziału lub innego wkładu w przyszłe projekty współfinansowane przez Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich.

Zakaz dotyczy też "sprzedawania, dostarczania, przekazywania lub eksportowania banknotów denominowanych w euro do Rosji lub jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi w Rosji, w tym rządowi i Centralnemu Bankowi Rosji, lub do użytku w Rosji".

Reklama

Unia Europejska potępia niesprowokowaną i nieuzasadnioną militarną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i domaga się natychmiastowego zaprzestania działań zbrojnych przez Rosję, bezwarunkowego wycofania wszelkich sił i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy oraz pełnego poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy, suwerenności i niezależności w jej granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)