"Zarząd Santander Bank Polska informuje, że wpływ decyzji podjętych w dniu 19 grudnia 2022 r. przez bank oraz przez Santander Consumer Bank będącego spółką zależną Banku, o zmianie szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem IV kwartału 2022 r. wynosi 632 mln zł, w tym bank 495 mln zł oraz SCB 137 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Bank informował w raporcie kwartalnym, że łączny wpływ ryzyka prawnego dotyczącego kredy8tów hipotecznych w walutach obcych w grupie wyniósł 3 200,37 mln zł na 30 września 2022 r.

Na tę kwotę składały się: korekta do wartości bilansowej brutto zgodnie z MSSF 9 w kwocie 2 846,69 mln zł zł (w tym Santander Bank Polska - 2 287,29 mln zł oraz Santander Consumer Bank - 559,4 mln zł) oraz rezerwa ujęta zgodnie z MSR 37 w kwocie 353,69 mln zł (w tym Santander Bank Polska - 266,41 mln zł oraz Santander Consumer Bank - 87,28 mln zł zł.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.

Reklama