Od 6 proc. do nawet 10 proc. wynoszą obecnie promocyjne stawki depozytów, za pomocą których banki chcą przyciągnąć do siebie klientów. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez DGP wśród prawie 20 krajowych instytucji. Pytaliśmy banki o oferowane właśnie produkty z najwyższym oprocentowaniem.

Promocyjne stawki jako wizytówkę wobec klientów w coraz większym stopniu traktują również najwięksi gracze na naszym rynku. Oraz banki pod kontrolą państwa. Co nie musi zaskakiwać biorąc pod uwagę ubiegłoroczne utyskiwania polityków - na czele z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premierem Mateuszem Morawieckim - że banki robią za mało by uatrakcyjnić ofertę lokat.

Najlepsze oferty lokat. PKO BP i Alior Bank

Reklama

W PKO BP, który pod względem skali działania - liczby klientów, wartości depozytów czy kredytów - jest numerem 1 w krajowym sektorze bankowym, Dostępna jest "lokata urodzinowa IKO" (chodzi o 10. urodziny aplikacji mobilnej) z oprocentowaniem na poziomie 10 proc.

Obecnie żaden inny gracz nie zbliża się do tego poziomu. Najbliżej do tego Alior Bankowi, który ma lokatę z oprocentowaniem wynoszącym 9 proc., ale to produkt łączony – tylko 30 proc. środków wpłaconych przez klienta trafia na wysoko oprocentowany depozyt, reszta idzie na fundusz inwestycyjny.

Zarówno PKO, jak i Alior to banki pod kontrolą państwa. Ten drugi za pośrednictwem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.

Lokaty na około 8 proc. Które banki mają je w ofercie?

8,5 proc. można dostać w Credit Agricole Bank Polska (prywatnym, kontrolowanym przez francuską grupę bankową) na sześciomiesięcznej lokacie mobilnej dla nowych klientów. Nest Bank dla osób, które otworzą tam konta, ma podwyższone przez 90 dni oprocentowanie konta oszczędnościowego. Wynosi ono 8,25 proc. Na poziomie 8 proc. jest z kolei stawka w ramach lokaty z funduszem w Banku Pekao. Tyle samo daje VeloBank w ramach elastycznego konta oszczędnościowego.

Głównymi właścicielami Pekao są PZU i Polski Fundusz Rozwoju - państwowy wehikuł inwestycyjny. VeloBank to instytucja pod kontrolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (tu promocje może wytłumaczyć chęcią zwiększenia udziałów rynkowych; bank jest szykowany do sprzedaży nowemu inwestorowi).

Do kiedy promocje w bankach?

W ostatnich miesiącach na rynku bankowym dominował trend do stopniowego ograniczania hojności promocyjnych ofert. Dlatego klienci powinni zwrócić uwagę że część promocji kończy się wraz z końcem czerwca. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, na ile atrakcyjne będą ich ewentualne kontynuacje.

W tabeli prezentujemy dane według stanu na 26 czerwca.

Najlepsze oferty depozytowe poszczególnych banków / Dziennik Gazeta Prawna

Standardowa oferta banków

Równocześnie z pytaniem o promocje przesłaliśmy też ankietę dotyczącą standardowej oferty depozytów terminowych. Te stawki trudno porównywać z promocjami, ale to właśnie od nich zależy, jak „pracuje” największa część pieniędzy klientów ulokowanych w bankach.

Widać, że największe znaczenie przykłada się do najbardziej popularnych terminów - trzy, sześć miesięcy. Średnie oprocentowanie wynosi w ich przypadku ok. 4 proc. (w produktach trzymiesięcznych jest nawet nieco wyższe). W przypadku lokat np. na dwa miesiące albo pięć miesięcy ofert jest wyraźnie mniej. Co za tym idzie, średnia jest również niższa: mieści się w przedziale 1-2 proc.

Sytuacja poprawia się znów w przypadku lokat na dłuższe terminy - w okolicach roku i więcej. Banki są gotowe zapłacić premię, by zdobyć pieniądze klientów na dłużej. Korzyść może być obustronna - biorąc pod uwagę spodziewane obniżki stóp procentowych. Należy się spodziewać, że doprowadzą one również do obniżenia oprocentowania lokat.

Na razie jednak trend jest przeciwny - w ciągu ostatniego miesiąca oferta banków nawet lekko się poprawiła. Dotyczy to zwłaszcza lokat na czas kwartału bądź jego krotności. W przypadku depozytów 9-miesięcznych, przeciętna stawka wzrosła o 0,55 pkt proc., do 4,3 proc. Zwyżka o 0,5 pkt proc. miała miejsce również w przypadku lokat 1-miesięcznych. Nieznacznie w dół - cały czas mówimy o średniej - poszły natomiast stawki długich depozytów: na 12 i 24 miesiące.

Pod względem wysokości oferowanego oprocentowania liderzy w “zwykłych” lokatach są trochę inni niż w przypadku promocji. Choć niektóre nazwy się powtarzają. Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne terminy lokat najwyższe oprocentowanie oferuje Volkswagen Bank. Drugie miejsce zajmuje Bank Pocztowy, ale to dlatego, że podał nam wysokość oprocentowania produktów łączonych z funduszem inwestycyjnym. Na trzecim jest zaś BFF Bank. We wszystkich trzech przeciętne zaprezentowane stawki przekraczają 6 proc.

Najlepsze lokaty bez promocji

Pierwsze i trzecie miejsce zajmują instytucje będące oddziałami zagranicznych instytucji kredytowych, co oznacza, że ulokowane tam środki nie mają gwarancji krajowych, tylko zagraniczne (VW Bank - niemieckie, BFF - włoskie).

Powyżej 5 proc. wynosi średnie oprocentowanie w Banku BPS - to komercyjna “czapka” dla jednego z dwóch działających u nas zrzeszeń banków spółdzielczych.

Oprocentowanie powyżej średniej da się znaleźć również wśród dużych banków komercyjnych. Jak Pekao (drugi gracz rynkowy) czy Santander Bank Polska (numer trzy na naszym rynku). W tych dwóch lokaty terminowe są “wycenione” średnio na ponad 4 proc. W “czwórkowej” grupie jest jeszcze CitiBank Handlowy. W jego przypadku prezentujemy ofertę dla zamożnych i bogatych klientów.

Jeśli bank podał dwie stawki dla danego okresu, prezentujemy tę wyższą. Również w tej tabeli prezentujemy dane według stanu na 26 czerwca.

Oprocentowanie standardowych lokat terminowych
minimalna wpłata (zł)
termin (mies.)/bank 500 1000 3000 5000 10000 25000 50000
0,5 mies.
Bank Millennium 1,50%
Nest Bank 1,00%
1 mies.
BFF Bank o. w Polsce 6,00%
Volkswagen Bank o. w Polsce 4,50% 5,00%
Citibank Handlowy 3,80%
Credit Agricole Bank Polska 1,50%
Bank Millennium 1,50%
Nest Bank 1,50%
BNP Paribas Bank Polska 1,00%
VeloBank 1,00%
Santander Consumer Bank 1,00%
2 mies.
Credit Agricole Bank Polska 1,50%
Nest Bank 1,50%
VeloBank 1,00%
3 mies.
Bank Pocztowy 7,00% 8,00%
Volkswagen Bank o. w Polsce 7,00% 7,50%
Citibank Handlowy 7,10% 4,20%
BFF Bank o. w Polsce 7,00%
Bank Millennium 6,00%
Bank BPS 6,00%
Santander Consumer Bank 4,00%
Nest Bank 3,00%
Bank Pekao 3,00%
PKO BP 2,00%
Alior Bank 2,00%
Credit Agricole Bank Polska 2,00%
ING Bank Śląski 1,50%
BNP Paribas Bank Polska 1,25%
VeloBank 1,25%
mBank 0,50%
4 mies.
Nest Bank 3,00%
VeloBank 1,50%
5 mies.
VeloBank 2,00%
6 mies.
Volkswagen Bank o. w Polsce 7,00% 7,50%
BFF Bank o. w Polsce 7,00%
ING Bank Śląski 6,00%
Bank BPS 6,00%
Citibank Handlowy 5,00%
Bank Pekao 4,50%
Santander Consumer Bank 4,50%
Nest Bank 3,50%
Alior Bank 3,00%
Bank Millennium 3,00%
PKO BP 3,00%
VeloBank 2,00% 2,50%
Credit Agricole Bank Polska 2,50%
BNP Paribas Bank Polska 1,50%
mBank 0,70%
7 mies.
VeloBank 3,00%
8 mies.
VeloBank 3,50%
9 mies.
Volkswagen Bank o. w Polsce 7,25% 7,50%
BFF Bank o. w Polsce 7,00%
Santander Consumer Bank 4,00%
Bank BPS 4,00%
Nest Bank 3,50%
VeloBank 3,50%
Bank Millennium 3,00%
Credit Agricole Bank Polska 2,50%
BNP Paribas Bank Polska 1,75%
10 mies.
VeloBank 4,25%
11 mies.
VeloBank 5,00%
12 mies.
Volkswagen Bank o. w Polsce 7,50%
BFF Bank o. w Polsce 7,00%
ING Bank Śląski 6,50%
VeloBank 5,00%
Bank Pekao 5,00%
PKO BP 4,00%
Santander Consumer Bank 4,00%
Bank Millennium 4,00%
Alior Bank 4,00%
Citibank Handlowy 3,80%
Nest Bank 3,50%
Credit Agricole Bank Polska 3,00%
BNP Paribas Bank Polska 2,00%
18 mies.
PKO BP 4,50%
Alior Bank 4,50%
VeloBank 2,75% 3,50%
Nest Bank 3,25%
24 mies.
Volkswagen Bank o. w Polsce 7,50%
BFF Bank o. w Polsce 5,50%
Bank Millennium 5,00%
VeloBank 4,50%
Santander Consumer Bank 3,00%
Nest Bank 3,00%
Citibank Handlowy 3,00%
Credit Agricole Bank Polska 3,00%
36 mies.
Volkswagen Bank o. w Polsce 7,50%
VeloBank 6,00%
Bank Pekao 6,00%
BFF Bank o. w Polsce 5,00%
Bank Pocztowy 3,50%
Credit Agricole Bank Polska 3,00%
Santander Consumer Bank 3,00%

Uwagi dotyczące ofert promocyjnych:

Bank BPS: Lokata 365 w PLN; stawka 6% dotyczy lokaty zawieranej na okres od 92 do 181 dni

Bank Millennium: Konto Oszczędnościowe Profit; oprocentowanie promocyjne obowiązuje przez przez 91 dni:; 5,50% w skali roku za wpłatę nowych środków; albo; 7,50% w skali roku za wpłatę nowych środków i wykonanie min. 5 płatności kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu promocji) do 200 tys. PLN włącznie, nadwyżka ponad 200 tys. zł ma oprocentowanie standardowe; promocja trwa do 30 czerwca 2023; konieczne jest posiadanie rachunku ROR do skorzystania z produktu; nowe Środki – środki przekazane na Konto Oszczędnościowe Profit po „dniu badania sald”, nie później niż do końca okresu obowiązywania oprocentowania promocyjnego, które stanowią nadwyżkę nad saldem progowym konta oszczędnościowego profit oraz jednocześnie nadwyżkę nad Łącznym saldem progowym; data badania sald - 12 maja 2023 r.

Bank Ochrony Środowiska: Lokata na Nowe Środki; 1 sztuka lokaty od 1000 zł do 500 000 zł, brak ograniczenia w ilości lokat, oferta dla nowych i dotychczasowych klientów; wymagane BOŚ konto oszczędnościowe lub ROR; nowe środki - różnica między sumą pieniędzy na indywidualnych i wspólnych rachunkach depozytowych klienta w PLN w BOŚ Banku w dniu otwarcia lokaty, a sumą pieniędzy w dniu bazowym pomniejszoną o założone Lokaty na nowe środki; nie są uwzględnianerachunki pełnomocników oraz rachunki w walutach innych niż PLN

Bank Pocztowy: Lokata w Porządku; dodatkowe warunki: - podanie adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego; - zgoda na otrzymywanie wyciągów w formie elektronicznej

BNP Paribas Bank Polska: Konto Lokacyjne; oprocentowanie promocyjne obowiązuje w okresie od 7 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. dla środków do wysokości stanowiącej równowartość kwoty Nowych Środków; pozostałe środki oraz środki po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, oprocentowane są według oprocentowania zmiennego standardowego; nowe środki - to suma środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach klienta na koniec danego dnia w okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego, stanowiących nadwyżkę ponad saldo początkowe, rozumiane jako łączne saldo środków, zgromadzonych na Rachunkach Klienta według stanu na koniec dnia 26 maja 2023 r.

Citibank Handlowy: Lokata powitalna (w promocji konta Citigold); lokata dostępna do 17.07.2023 r. (lub wyczerpania puli 500 wniosków) po założeniu konta Citigold i zapewnieniu najpóźniej do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu jego otwarcia salda dziennego środków na poziomie co najmniej 450 000 zł

Credit Agricole Bank Polska: Lokata mobilna dla nowego klienta; długość lokaty: 180 dni; klient może założyć jedną taką lokatę w ramach konta dla osób fizycznych ciągu 14 dni po otwarciu Konta dla Ciebie, Konta dla Ciebie VIP lub Konta dla Ciebie MOVE!

mBank: „rachunek bardzo oszczędnościowy”; okres liczony w dniach: 90 dni; oprocentowanie wynosi 7,50% w skali roku - jeśli w chwili składania wniosku o ekonto oszczędnościowe klient jest posiadaczem lub współposiadaczem mKonto Intensive, w innym przypadku wynosi 7,00%; do promocji można przystąpić od 13.06. do 26.06.2023 lub do wyczerpania kwoty puli środków dostępnych w promocji

Nest Bank: Nest Konto Oszczędnościowe; stawka 8,25% obowiązuje przez 90 dni od otwarcia konta, pod warunkiem aktywnego korzystania z Nest Konta: wpływy 2000 zł i min. 3 płatności (BLIKIEM, kartą, przelewy)

PKO BP: Lokata urodzinowa IKO; dodatkowe wymogi: spełnienie do 31.10.2023 r. przynajmniej jednego z następujących warunków: ustanowienie w aplikacji IKO dowolnego zlecenia stałego;kupno w aplikacji nowej dowolnej polisy PKO Ubezpieczenia; kupno w IKO jednostek udziałowych funduszu inwestycyjnego PKO TFI; bez spełnienia jednego z warunków oprocentowanie w całym okresie umowy wyniesie 5% w skali roku

Santander Consumer Bank: Lokata mobilna; dotyczy nowych środków deponowanych ponad wolumen środków znajdujących się na należących do klienta rachunkach lokat terminowych w Santander Consumer Banku według stanu na 30.05.2023 r.

VeloBank: Lokata Online Nowe Środki; środki na EKO wpłacone po dacie saldapoczątkowego – są one nadwyżką nad saldem początkowym na EKO oraz jednocześnie nad saldem początkowym na produktach depozytowych; stan nowych środków wyliczany jest na koniec każdego dnia w okresie trwania oferty; w przypadku nieposiadania EKO w dniu salda początkowego, nadwyżka wyliczana jest nad saldem początkowym na najstarszym indywidualnym koncie oszczędnościowym z kapitalizacją miesięczną

Volkswagen Bank o. w Polsce: Lokata Plus; wymagane posiadanie rachunku bankowego (indywidualny lub oszczędnościowy) w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce