Dane przedstawione przez portal Statista pochodzą z raportu Global Footprint Network. Organizacja ta co roku ogłasza datę, która wyznacza termin zużycia przez ludzi więcej zasobów naturalnych niż natura może odtworzyć w ciągu roku. W ubiegłym roku tzw. Dzień Długu Ekologicznego przypadł później niż zwykle – 22 sierpnia 2020 roku – z powodu pandemii koronawirusa. W 2019 roku przypadł on na 29 lipca, po tym jak od 2009 roku przesunął się z 18 sierpnia. Data 2021 roku nie została jeszcze opublikowana.

Największy udział w przesunięciu daty mają kraje uprzemysłowione. Obywatel Kataru, Luksemburga czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zużywa więcej zasobów niż obywatel USA. Gdyby cały świat żył w sposób taki, jak w tych krajach, potrzebowalibyśmy od 5,5 do 9,1 Ziemi. Jednak ze względu na niewielki rozmiar populacji tych krajów, w rzeczywistości mają mniejszy wpływ na globalne wyczerpywanie zasobów niż większe kraje rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone.

ikona lupy />
statista.com

Inne uprzemysłowione narody Europy i Azji zużyłyby do 4 planet takich jak Ziemia, gdyby ich styl życia był uniwersalny. Chiński standard życia oznaczałby, że zużyte zostanie 2,3 Ziemi. Indonezyjczycy, z lokalnym Dniem Długu Ekologicznego przypadającym na 18 grudnia 2021 roku, byli na dobrej drodze do wykorzystania dokładnie tyle zasobów, ile mieszkańcy Ziemi mogą bezpiecznie zużyć w ciągu roku.

Reklama

Do obliczenia Dnia Długu Ekologicznego Global Footprint Network bierze pod uwagę emisje, a także wykorzystanie zasobów takich jak drewno, ryby i ziemia pod uprawy.