Jak wynika z komunikatu ARP, 18 maja br. podpisano pierwszy list intencyjny, zakładający powołanie Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. Agencja bierze także udział w podobnym przedsięwzięciu na Dolnym Śląsku, natomiast we wtorek w Katowicach rozmawiano na temat utworzenia Śląskiej Doliny Wodorowej.

"Siedzibą kolejnej doliny wodorowej będzie Śląsk. Pozwoli ona wykorzystać jego potencjał w zakresie nowoczesnych technologii, zbudować miejsce, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę jako źródło czystej energii" - poinformowała ARP.

Katowickie spotkanie poświęcone Śląskiej Dolinie Wodorowej odbyło się w Międzynarodowym Dniu Wodoru z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiceszef tego resortu, a zarazem pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska przedstawił korzyści związane m.in. z niskoemisyjnym transportem, który może być oparty właśnie na wodorze.

"Śląsk to polskie zagłębie branży motoryzacyjnej czy kolejowej. Minister Zyska wyraził nadzieję, iż istniejący ekosystem branży automotive przestawi się na tory nowoczesnych środków transportu opartych na wodorze" - czytamy w komunikacie ARP.

Reklama

Prace nad projektem Śląskiej Doliny Wodorowej mają być prowadzone w formule stowarzyszenia pod taką właśnie nazwą, z udziałem śląskich firm i środowisk akademickich.

"Śląsk, wykorzystując instrumenty Polskiego Ładu oraz Krajowego Planu Odbudowy, ma wyjątkową okazję aby stać się kluczowym regionem w rewolucji przemysłowej, której celem jest przestawienie obecnego modelu gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną" - oceniają przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu.

Prezes ARP Cezariusz Lesisz - jak podano w komunikacie - "przedstawił możliwości sfinansowania transformacji Śląska w kierunku projektów innowacyjnych, jakie daje Polski Ład i Krajowy Plan Odbudowy". Wyraził nadzieję, iż działające na Śląsku uczelnie, instytucje badawcze i firmy będą aplikowały o środki "na tworzenie ekosystemu wodorowego". ARP zapewnia, że "jest biznesowo zainteresowana inwestycjami w rozwój innowacyjnych technologii wytwarzania, magazynowania oraz wykorzystywania energii".

Jak oceniali w maju br. przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wodór to nośnik energii, który może stać się ważnym filarem transformacji polskiej gospodarki. "Budowa i rozwój polskiej gospodarki opartej o wodór pozwolą osiągnąć neutralności klimatyczną, utrzymać konkurencyjności polskiej gospodarki, a przy tym wykorzystać naszą obecną, wiodącą rolę producenta wodoru" - podał resort.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy środki przeznaczone na projekty wpisujące się w rozwój technologii wodorowych sięgną 800 mln euro. Realizacja projektów z tego zakresu będzie możliwa także dzięki pomocy publicznej w ramach mechanizmu Komisji Europejskiej pod nazwą Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania.

Budowa polskiej gospodarki wodorowej ma opierać się o powstanie dolin wodorowych, które zgodnie ze Strategią wodorową UE mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych będzie obejmował innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane na określonych obszarach.

Obecnie kończą się prace nad Polską Strategią Wodorową do 2030 r. Wśród wyznaczonych w projekcie celów jest m.in. osiągnięcie mocy instalacji produkcji z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii dla potrzeb produkcji wodoru i jego pochodnych na poziomie 2 GW, w tym szczególnie instalacji elektrolizerów.

Zakłada się także rozpoczęcie eksploatacji 800–1000 nowych autobusów wodorowych (w tym wyprodukowanych w Polsce), powstanie co najmniej 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru, a także stworzenie co najmniej pięciu dolin wodorowych będącymi centrami doskonałości w procesie wdrażania gospodarki wodorowej, integracji sektorów, transformacji klimatycznej przemysłu oraz budowie infrastruktury.