PKN Orlen poinformował w środę, że w ramach aktywnego angażowania się w realizację polityki energetycznej Polski, „podjął strategiczne partnerstwo z amerykańską firmą GE Renewable Energy, jednym z wiodących na świecie producentów turbin dla morskich elektrowni wiatrowych”.

„Podpisane porozumienie wzmocni konkurencyjność PKN Orlen w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku” – podkreślił koncern. Jak zauważył, jego współpraca z GE Renewable Energy „stanowi kolejny etap realizacji strategii Orlen2030”, która zakłada osiągniecie neutralności emisyjnej do 2050 r.

„Morska energetyka wiatrowa jest jednym z filarów zielonej transformacji PKN Orlen” – zaznaczono w informacji. Wspomniano przy tym, że do 2030 r. koncern, zgodnie ze swą strategią, planuje zainwestować w nisko i zeroemisyjne projekty energetyczne, w tym w offshore, 47 mld zł.

„Musimy mieć konkurencyjna gospodarkę, w związku z tym musimy mieć nowoczesną energetykę. Patrzymy również w kierunku Bałtyku. Dla nas, dla naszej strategii jest bardzo ważny ten kierunek. I tu widzimy bardzo mocne możliwości naszego rozwoju, rozwoju koncernu” – oświadczył prezes PKN Orlen podczas środowej konferencji prasowej.

Reklama

Przypominając, iż PKN Orlen ten posiada obecnie jedną koncesję na 1,2 GW z lokalizacją na Morzy Bałtyckim, Obajtek zapowiedział, że koncern „będzie pretendować” do pozyskania kolejnych koncesji. „Przede wszystkim musimy mieć element skali” – ocenił prezes PKN Orlen.

Jego zdaniem, ekonomia skali ma zasadnicze znaczenie dla łańcuchów dostaw i montażu finansowych „tak strategicznego procesu, jak morska energetyka wiatrowa”. Do tego procesu – jak zaznaczył Obajtek - potrzebny „jest międzynarodowy partner, firma z gigantycznym doświadczeniem, firma innowacyjna, która działa na wielu rynkach, także w Polsce, a taką firmą jest GE”.

Według wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, porozumienie PKN Orlen z GE Renewable Energy, to krok w kierunku zdobywania nowych technologii i doświadczeń międzynarodowych koncernów, korzystne dla obu stron. Jak stwierdził Sasin, podpisanie porozumienia między oboma podmiotami „to historyczny moment, który będzie zmieniał Polskę na dziesięciolecia a może i stulecia”.

Wicepremier mówił m.in., że PKN Orlen wchodzi w nowe obszary działalności, jak chociażby morska energetyka wiatrowa, a sama spółka wkrótce jeszcze bardziej się powiększy. „Strategiczne partnerstwo w offshore to bardzo dobra wiadomość dla Polski, wejście nowych technologii i nowe miejsca pracy” - podkreślił Sasin.

Prezes GE Renewable Energy Jerome Pecresse powiedział, że porozumienie z PKN Orlen to krok przyczniający się do dalszego, pomyślnego rozwoju obu firm. Zauważył przy tym, że Polska, jak inne kraje, stawia czoła wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną.

„Polska ma bardzo dobre zasoby morskie, które przyspieszą ten proces transformacji energetycznej. W Polsce mamy wysokiej jakości zasoby, które z łatwością można wykorzystać. Niewątpliwie rząd podjął bardzo mądrą decyzję strategiczną, związaną z rozwojem energetyki morskiej. GE z chęcią będzie uczestniczył w takiej transformacji” – oświadczył Pecresse.

Jak zadeklarował, „GE chce przyczynić się do rozwoju energetyki morskiej w Polsce”. „Oczekujemy na podjęcie kolejnych kroków” – dodał prezes Prezes GE Renewable Energy. Podkreślił, iż firma ta bardzo dobrze zna Polskę, działając na naszym rynku w segmencie energetycznym, w tym energetyki morskiej. Pecresse ocenił, że współpraca z PKN Orlen przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki, także na poziomie lokalnym.

PKN Orlen przypomniał, że zgodnie z założeniami PEP2040, do 2030 r. na Morzu Bałtyckim, w ramach tzw. pierwszej fazy, powstaną farmy o łącznej mocy 5,9 GW. Dokument przewiduje, że do 2040 r. moce wytwórcze farm zlokalizowanych w polskiej części Bałtyku osiągną od 9 do 11 GW mocy. „Będzie to możliwe m.in. dzięki zbliżającemu się postępowaniu koncesyjnemu, w ramach którego do rozdysponowania jest 11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km kw., wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich” – wyjaśnił koncern.

Jak przypomniał PKN ORLEN, dysponując aktualnie jedną koncesją na Bałtyku o mocy do 1,2 GW, koncern realizuje projekt Baltic Power w ramach farmy wiatrowej powstającej w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power „W nadchodzącym postępowaniu koncesyjnym koncern planuje pozyskać kolejne lokalizacje, wykorzystując do tego wiedzę i doświadczenie własne oraz GE Renewable Energy” – zapowiedziano w komunikacie. Podkreślono zarazem, że „strategiczne partnerstwo między PKN Orlen a GE Renewable Energy wesprze rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej”.

Poprzez jego realizację, jak wyjaśniono w informacji, GE Renewable Energy „będzie dążyć do tworzenia w Polsce miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój lokalnego łańcucha dostaw dla całego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej”. „Poprzez współpracę z PKN Orlen, GE Renewable Energy będzie rozbudowywało swoje możliwości produkcyjne w Polsce oraz wesprze koncern w staraniach o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych” – zapowiedziano w komunikacie.

PKN Orlen wspomniał, że obszar, na którym ma powstać farma wiatrowa w ramach projektu Baltic Power to ok. 131 km kw., zlokalizowany ok. 23 km na północ od linii brzegowej Bałtyku, na wysokości Choczewa i Łeby. „Rozpoczęcie jej budowy planowane jest w 2023 r., a zakończenie w 2026 r.” – podał koncern.

Jak zaznaczył PKN Orlen, koncern inwestuje także w lądowe farmy wiatrowe - w lutym nabył od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych farmę Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w woj. zachodniopomorskim, z w marcu zakupił od hiszpańskiego funduszu inwestycyjnego trzy kolejne lądowe farmy wiatrowe: Kobylnica - 41,4 MW, Subkowy - 8 MW i Nowotna - 40 MW, wszystkie zlokalizowane w woj. pomorskim.