PKN Orlen zawrze umowy zbycia aktywów z Aramco Overseas Company, Unimot Investments, Rossi Biofuel i MOL w ramach środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, podała spółka.

"Zarząd spółki wyraził zgodę na zawarcie umów z następującymi partnerami:

1) w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego: Aramco Overseas Company B.V. z siedzibą w Hadze (Holandia);

2) w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw: Unimot Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Reklama

3) w zakresie rynku biokomponentów: Rossi Biofuel Zrt. z siedzibą w Komárom (Węgry);

4) w zakresie rynku działalności detalicznej: MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company z siedzibą w Budapeszcie (Węgry)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy ramowej, w wyniku której podmioty należące do PKN Orlen nabędą od MOL aktywa związane z prowadzeniem stacji paliw na Słowacji oraz Węgrzech.

W osobnym komunikacie MOL podał, że rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos.

"Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, Grupa stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. W ramach umowy, PKN Orlen przejmie z kolei 185 stacji paliw Grupy MOL na Węgrzech i Słowacji wycenionych na 259 mln USD" - czytamy w komunikacie.

Z kolei Unimot podał w komunikacie, że jego spółka w 100% zależna Unimot Investments zawarła z Grupą Lotos umowę przedwstępną zakupu 100% akcji spółki Lotos Terminale z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Celem jest wejście Grupy Unimot w działalność niezależnego operatora logistycznego paliw w oparciu o własną infrastrukturę (biznes ILO) oraz produkcję asfaltów modyfikowanych wraz z dalszym rozwojem handlu produktami asfaltowymi (biznes bitumen). Aktywa związane z tymi biznesami zostaną docelowo wniesione do spółki Lotos Terminale przed podpisaniem umowy przyrzeczonej.

"Cena została ustalona między innymi w oparciu o wyceny przygotowane przez doradców finansowych oraz wewnętrzne analizy i będzie podlegać korekcie o wartość długu netto i zmiany w kapitale obrotowym na dzień zamknięcia Transakcji. Biorąc pod uwagę podany mechanizm ustalenia ceny oraz wartość inwestycji, do których sfinansowania zobowiązał się Kupujący, szacowane zaangażowanie kupującego w transakcję w najbliższym czasie wyniesie co najmniej 450 mln zł" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen podał także, że zawarł również z Saudi Aramco porozumienia, które otwierają możliwość współpracy strategicznej w zakresie realizacji inwestycji w obszarze petrochemicznym, a także badawczo-rozwojowym.

W połowie października2021 r. akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili zgodę na zbycie szeregu aktywów, niezbędne do finalizacji procesu połączenia z PKN Orlen. W listopadzie 2021 r. Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację przez PKN Orlen środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos do 14 stycznia 2022 r.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Orlen planuje kolejne akwizycje

Po zawarciu umów dotyczących sprzedaży aktywów w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, PKN Orlen liczy na kolejne akwizycje, wiąże też nadzieje na rozwój we współpracy z Saudi Aramco - dzięki już podpisanym umowom Grupa Orlen uzyska 20 mln ton ropy, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Koncern podał dziś, ze jego zarząd wyraził zgodę na zawarcie umów z Aramco Overseas Company B.V. w zakresie rynku produkcji paliw, działalności hurtowej oraz paliwa lotniczego, z Unimot Investments w zakresie rynku asfaltów i logistyki paliw, z Rossi Biofuel Zrt. (z Węgier) w zakresie rynku biokomponentów oraz z MOL Hungarian Oil and Gas w zakresie rynku działalności detalicznej.

"To partnerzy, którzy nadadzą tempo dalszemu rozwojowi koncernu. Mamy przed sobą jeszcze sporo akwizycji, żeby móc wyznaczać trendy i standardy na tym rynku" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

"To nie tylko spełnienie warunków zaradczych Komisji Europejskiej, podpisaliśmy też trzy inne strategiczne umowy z Saudi Aramco: w kwestii analiz i inwestycji w petrochemię, która jest dla nas bardzo ważna, w zakresie badań i rozwoju oraz umowę na dostawy ropy, do 400 tys. baryłek dziennie. To 20 mln ton ropy, która popłynie do rafinerii Lotosu, do Płocka, do Możejek oraz do dwóch rafinerii czeskich" - dodał.

PKN Orlen blisko wynegocjowania przejęcia kolejnych 100 stacji w regionie

Grupa PKN Orlen jest bliska zakończenia negocjacji dotyczących pozyskania kolejnych 100 stacji w regionie, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Jesteśmy bliscy końca negocjacji na pozyskanie następnych 100 stacji w regionie" - powiedział Obajtek podczas konferencji prasowej.

W ramach umów dotyczących zbycia aktywów w ramach środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem kontroli nad Grupą Lotos, w obszarze detalu PKN Olen zagwarantował możliwość wymiany stacji paliw na kolejne obiekty na Słowacji oraz wejście na nowy rynek - Węgry.

Grupa MOL podała dziś w komunikacie, że rozpocznie działalność w Polsce dzięki przejęciu 417 stacji paliw działających w całym kraju pod marką Lotos. Dzięki tej, wartej 610 mln USD transakcji, stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce. W ramach umowy, MOL zobowiązał się sprzedać na rzecz PKN Orlen 185 stacji paliw - 144 zlokalizowanych na Węgrzech i 41 w Słowacji - za kwotę 259 mln USD.

"Te 400 stacji, które zbywamy, ma porównywalny poziom EBITDA, jak te 200, które przejmujemy" - dodał Obajtek.

W efekcie Grupa Orlen uzyska ponad 7% udziału na rynku węgierskim i będzie czwartym koncernem na tym rynku pod względem liczby stacji.

Dodatkowo sieć Orlen zasili ok. 100 stacji pod marką Lotos, które nie zostaną włączone w pakiet środków zaradczych wymagany przez Komisję Europejską. Łącznie zatem będzie to ok. 285 nowych stacji.