Wartość eksportu ropy, głównego źródła dochodów Królestwa, wzrosła w marcu do poziomu 30 mld dol., czyli o 123 proc. licząc rok do roku. Eksport w marcu był na najwyższym poziomie od 2016 r., czyli najwcześniejszych dostępnych danych.

Produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej wzrosła w marcu do 10,3 mln baryłek dziennie, a ceny ropy naftowej wyniosły średnio do 112 USD za baryłkę. Pomogło to temu państwu odnotować nadwyżkę budżetową w wysokości 57,5 mld riali w pierwszych trzech miesiącach roku i stać się w tym roku jedną z najszybciej rozwijających się dużych gospodarek na świecie.

Całkowity eksport w marcu wzrósł o 93 proc. do poziomu 142 mld riali (37,9 mld dol.), głównie przez skokowy wzrost sprzedaży ropy - wynika z danych General Authority of Statistics. Udział eksportu ropy w całości eksportu w marcu wzrósł do poziomu 80 proc., w porównaniu z 70 proc. rok wcześniej.

Miesięczne zyski Arabii Saudyjskiej z eksportu ropy naftowej / Bloomberg