Eurostat podał jak kształtowały się ceny energii elektrycznej włączając to podatki dla gospodarstw domowych w pierwszej połowie 2022 roku.

Najdroższy prąd w Europie

Zgodnie z opublikowanymi danymi najdrożej za prąd trzeba było zapłacić: w Danii (0,4559 euro za kWh); Belgii (0,3377 euro za kWh); Niemczech (0,3279 euro za kWh) oraz we Włoszech (0,3115 euro za kWh). Najtaniej z kolei było w Holandii (0,0595 euro za kWh); na Węgrzech (0,0948 euro za kWh); w Bułgarii (0,1093 euro za kWh) oraz na Malcie (0,1293 euro za kWh).

Reklama

Według Eurostatu, Polska znalazła się na siódmym miejscu od końca. W pierwszym półroczu 2022 r. cena energii elektrycznej kształtowała się na poziomie 0,1464 euro za kWh.

Średnia cena w całej Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 0,2525 euro za kWh, a dla strefy euro było to - 0,2608 euro za kWh.

Eurostat zauważył, że jedna kWh kosztowała duńskie gospodarstwa domowe o 80,5 proc. więcej niż wyniosła średnia cena we Wspólnocie. Z kolei holenderskie gospodarstwa domowe płaciły o 76,4 proc. mniej niż średnia unijna. "Różnica ta wynika głównie z dotacji i dodatków przyznawanych gospodarstwom domowym w Holandii" - zaznaczono.

ikona lupy />
Ceny gazu i prądu w Europie / eurostat

Podatki i opłaty w cenie energii

Europejski urząd statystyczny poinformował ponadto, że średni udział podatków i opłat w końcowej cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE wyniósł 23,5 proc., co stanowiło spadek o 12,4 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2021 r. Jak wyjaśniono ten spadek wynikał z dotacji i dodatków. W pierwszej połowie br. udział podatków w cenie energii elektrycznej był najmniejszy w Holandii - gdzie jak podkreślono faktyczne wartości były ujemne (-267,6 proc.). Najniższy z kolei udział podatków w cenie energii prądu był odnotowany w Danii (podatki stanowiły 48 proc. ceny końcowej).

Dodano, że w całej UE podatek VAT stanowił średnio 13,1 proc. ceny całkowitej. Najniższy VAT na energię był na Malcie (4,8 proc.) z kolei najwyższy na Węgrzech (21,3 proc.).

Eurostat przekazał ponadto, że rok do roku ceny energii elektrycznej ogółem rosły we wszystkich państwach członkowskich Unii z wyjątkiem pięciu krajów (Holandia, Słowenia, Polska, Portugalia i Węgry). Dodano, że najwyższy wzrost obserwowano w Czechach (61,8 proc.), a potem na Łotwie (59,4 proc.) i w Danii (57,3 proc.). "Głównym czynnikiem wzrostu były koszty energii i dostaw" - zaznaczono.

Największe spadki odnotowano z kolei w Holandii (-53,6 proc.) i na Słowenii (-16,4 proc.). Jak wyjaśniono, wynikały one z działań podjętych w celu zmniejszenia kosztów energii elektrycznej. W Polsce ceny energii spadły o 3 proc., a w Portugalii i na Węgrzech o 1 proc.

Ceny gazu w Europie

Eurostat podał też dane o cenach gazu we Wspólnocie. Jak podaje unijny urząd statystyczny, między pierwszą połową 2021 roku, a pierwszym półroczem 2022 roku, ceny gazu wzrosły w 23 z 24 krajów UE, dla których były dostępne dane. Najmocniejsze wzrosty zanotowano w Estonii (154 proc.), na Litwie (110 proc.) i w Bułgarii (108 proc.). Gaz dla gospodarstw domowych potaniał tylko na Węgrzech (-0.5 proc.) - w tym kraju ceny surowca są regulowane. W Polsce według wyliczeń Eurostatu ceny gazu wzrosły o 49 proc.

W przeliczeniu na euro, przeciętne ceny gazu w pierwszej połowie 2022 roku były najniższe na Węgrzech (2,9 euro za kWh), w Chorwacji (4,1 euro), na Łotwie (4,6 euro), a najwyższe - w Szwecji (22,2 euro), Danii (16 euro) i Holandii (12,9 proc.).

ikona lupy />
Ceny gazu w Europie / eurostat