Øst Frigg jest jednym z ośmiu złóż, na których prace prowadzone są w ramach projektu zagospodarowania Yggdrasil (dawniej NOAKA). To jedna z największych inwestycji realizowanych obecnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, której wartość wynosi ok. 115 mld koron norweskich (ok. 45 mld zł) - przypomniał koncern.

Większe złoże, więcej ropy

Jak dodał Orlen, złoże Øst Frigg, w których udział PGNiG Upstream Norway (PUN) wynosi 12,3 proc., było szacowane na 18-45 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe).

Reklama

"Wyniki uzyskane w trakcie realizacji odwiertu poszukiwawczego wskazują, że rzeczywiste zasoby wydobywalne mogą być co najmniej dwa razy większe i wynosić 40-90 mln boe. Oznaczałoby to, że zasoby ropy naftowej w złożu Øst Frigg przypadające na Grupę ORLEN wynoszą 5-11 mln boe. Dokładne oszacowanie zasobności złoża wymagać będzie dalszych analiz, których wyniki muszą zostać jeszcze potwierdzone przez Norweski Dyrektoriat Naftowy" - podał koncern.

Umocnienie pozycji

"Wstępne wyniki prac poszukiwawczych na złożu Øst Frigg okazały się zaskakująco dobre. Dodatkowe zasoby ropy naftowej, jakie udało się tam znaleźć, wzmocnią pozycję Grupy Orlen jako jednego z czołowych graczy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" – powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak wyjaśnił Orlen, dodatkowe zasoby złoża Øst Frigg "istotnie zwiększają też przewidywany wolumen ropy naftowej przypadający na Grupę ORLEN w projekcie Yggdrasil z 26,7 mln do ok. 31 mln boe ropy naftowej i kondensatu (przyjmując uśredniony wolumen zasobów złoża Øst Frigg)".

Wspólne działania

Zaznaczono, że dodatkowe zasoby będą wykorzystywały planowaną infrastrukturę projektu Yggdrasil.

"Partnerami PUN na koncesji PL873 są AkerBP (47,7 proc., operator) i Equinor (40 proc.) a na koncesji PL442 – AkerBP (87,7 proc., operator). W grudniu 2022 r. partnerzy koncesyjni złożyli do norweskiej administracji plan zagospodarowania i eksploatacji tego obszaru Yggdrasil. Początek eksploatacji planowany jest na początek 2027 r." - podano.

Wskazano, że projekt Yggdrasil był przygotowywany przez Lotos Exploration and Production Norge; w maju tego roku wszystkie aktywa tej spółki zostały przejęte przez PUN w ramach konsolidacji działalności wydobywczej Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

PKN Orlen to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie, ok. 3100 stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Spółka działa na ponad 100 rynkach zbytu, koncentruje się na rynkach Europy Środkowej, Norwegii, Kanady i Bliskiego Wschodu.

mk/ amac/