ClientEarth to międzynarodowa organizacja, która korzystając z narzędzi prawnych zajmuje się ochroną klimatu i środowiska. Polska część organizacji - Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przygotowała raport pt. Sieci - wąskie gardło polskiej transformacji energetycznej. Zawiera on analizę przyczyn dużej ilości odmów przyłączenia do sieci nowych wytwórców energii.

W studiu DGP Wojciech Modzelewski, prawnik i autor raportu mówił min.:

o tym, czym jest sieć elektroenergetyczna,

jak wygląda proces przyłączenia,

Reklama

kto może wnioskować o przyłączenie do sieci elektroenergetyczne,j

czym się różni sytuacja prosumentów i innych wytwórców energii,

o wyzwaniach stojących przed wnioskodawcami,

kto ma pierwszeństwo przyłączenia do sieci,

na ile liczba 6000 odmów oddaje potencjał budowy nowych mocy wytwórczych,

o wpływie braku podłączeń na rozwój polskiej sieci elektroenergetycznej

o możliwych środkach zaradczych i potencjalnych źródłach finansowania rozwoju sieci,.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.