Jak wynika z danych Eurostatu, w 2022 roku jaja drożały w znacznie szybszym tempie niż w poprzednich latach. Dla porównania w styczniu 2022 roku ceny jaj były wyższe o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, a w styczniu 2021 roku - o 1 proc. rok do roku.

Wśród państw UE największy wzrost rocznej inflacji jaj odnotowano w Czechach, gdzie w styczniu 2023 r. cena była na poziomie o 85 proc. wyższym niż w styczniu 2022 r. Kolejne w rankingu były Węgry (+80 proc.) i Słowacja(+79 proc.).

Najwolniej jaja drożały w Niemczech i Luksemburgu (po +18 proc.) oraz Austrii (+19 proc.).

W Polsce wzrost cen jaj był na poziomie średniej unijnej. W styczniu 2023 r. ceny jaj w naszym kraju były wyższe o 30,1 proc. niż przed rokiem.

Reklama