1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wzmocnienia ochrony konsumenta. Przepisy implementują dyrektywę unijną tzw. Dyrektywę Omnibus (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.).

Jedną z ważniejszych zmian jest nowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców w zakresie prezentowania promocji konsumentom.

Nowym obowiązkiem przedsiębiorcy będzie informowanie o najniższej cenie, która obowiązywała za dany produkt lub usługę w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

Zmiana, choć pozytywna z perspektywy konsumentów, mogłaby mieć odwrotny skutek od zamierzonego w przypadku, gdy produkt podlegał promocji kilka razy, a informacja o obniżce będzie dotyczyła jedynie najniższej ceny sprzed kolejnej obniżki. W takim przypadku wysokość obniżki będzie się wydawać niższa niż w rzeczywistości.

Reklama

- Wymóg ten może zniechęcić przedsiębiorców do dalszego obniżania cen w ramach jednej promocji w okresie 30-dniowym, co ostatecznie będzie niekorzystne dla konsumentów - mówi w rozmowie z MarketNews24 Ida Kierzynka-Śledź, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Praktycznym rozwiązaniem jakie przedsiębiorcy mogą zastosować jest wypracowanie planów promocji dla okresów 30-dniowych, w ramach których promocje wprowadzone będą stopniowo, od najmniejszych do największych, a nie odwrotnie.

Kolejnym rozwiązaniem jest umieszczenie obok obniżonej ceny dodatkowej informacji o cenie regularnej, pod warunkiem, że informacja taka nie wprowadzi konsumentów w błąd co do wysokości promocji.

Zapewne początki obowiązywania tych zmian spotkają się z pewną dozą niepewności, co do sposobu ich praktycznego zastosowania. Będą wymagały doprecyzowania i interpretacji.

- Przedsiębiorcy jeszcze przed Nowym Rokiem powinni zweryfikować swoje plany promocyjne i sposób prezentowania informacji o obniżkach, gdyż nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z ryzykiem nałożenia przez inspekcję handlową kary pieniężnej na przedsiębiorcę - komentuje Ida Kierzynka-Śledź z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.