Od płacenia rachunków po dokonywanie zakupów, nasze pieniądze przepływają przez internet, co niestety czyni nas celami dla cyberprzestępców. O tym, jak chronić nasze finanse w naszym studio opowiadał Mateusz Stefański z Alior Banku.

Rosnące zagrożenie cyberprzestępczością

W miarę jak coraz bardziej polegamy na bankowości internetowej i transakcjach cyfrowych, cyberprzestępcy dostosowują swoje metody, używając zaawansowanych technik, aby nas oszukać i spowodować kosztowne błędy. Często podszywają się pod zaufane osoby lub instytucje, aby wykorzystać nasze zaufanie. W przeciwieństwie do tradycyjnych manipulacji przepływami pieniężnymi dzisiejsi cyberprzestępcy korzystają z mediów społecznościowych i spersonalizowanych kanałów komunikacji, aby gromadzić informacje i przeprowadzać ukierunkowane ataki.

Rola banków w cyberbezpieczeństwie

Banki mają znaczącą odpowiedzialność za ochronę swoich klientów przed zagrożeniami cybernetycznymi. Według Mateusza Stefańskiego banki nieustannie informują klientów o bieżących zagrożeniach i oferują porady dotyczące bezpiecznych praktyk online. Ich celem jest nie tylko zabezpieczenie samego banku, ale także edukacja klientów w zakresie unikania emocjonalnych pułapek zastawianych przez cyberprzestępców.

Ludzka podatność

Kluczowym punktem poruszonym w dyskusji jest to, że ludzie często są najsłabszym ogniwem w cyberbezpieczeństwie. Stefański podzielił się osobistą anegdotą o swoim synu, który został oszukany i podał swój PIN w grze internetowej. To pokazuje, jak nawet najbardziej zaawansowani technologicznie ludzie mogą paść ofiarą wyszukanych phishingowych oszustw.

Praktyczne kroki, aby się chronić

Stefański podkreślił trzy kluczowe kroki, aby uniknąć padania ofiarą cyberataków:

1. Zatrzymaj się i pomyśl: Gdy otrzymasz podejrzane wiadomości, zatrzymaj się na chwilę, oddychaj i pomyśl, zanim zareagujesz.

2. Weryfikuj przez różne kanały: Jeśli otrzymasz wiadomość lub e-mail, który wydaje się pilny, zweryfikuj jego autentyczność inną metodą, na przykład sprawdzając oficjalną stronę internetową lub dzwoniąc bezpośrednio do instytucji.

3. Nigdy nie udostępniaj wrażliwych informacji: Banki i legalne instytucje nigdy nie proszą o twoje hasła ani PIN-y. Nigdy nie udostępniaj takich danych.

Szeroki obraz cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo to nie tylko problem banków; jest to kwestia całego ekosystemu, obejmująca różnych dostawców i usługodawców. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa całego ekosystemu, przygotowując go na wojnę hybrydową i codzienne cyberataki. Te regulacje zapewniają, że nie tylko banki, ale także wszystkie związane firmy utrzymują wysokie standardy bezpieczeństwa.

Konsekwencje dla klientów

Chociaż nowe regulacje są skierowane głównie do instytucji, klienci również na tym skorzystają. Środki takie jak biometria i uwierzytelnianie dwuskładnikowe zwiększają bezpieczeństwo, nie obciążając użytkowników nadmiernie. Te kroki zwiększają ogólną świadomość i kompetencje, wykraczając poza usługi finansowe i obejmując wszystkie działania online.

W erze, w której zagrożenia cybernetyczne stale ewoluują, informowanie się i czujność są kluczowe. Przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i korzystając z ulepszonych zabezpieczeń oferowanych przez banki, możemy lepiej chronić nasze finanse online. Jak wynika z rozmowy z Mateuszem Stefańskim, cyberbezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność, która wymaga świadomości i proaktywnych działań zarówno ze strony instytucji, jak i jednostek.