Będzie za to autopoprawka rządowa. Dzięki niej rzecznik zachowa fotel. Sceptyczny wobec pomysłu likwidacji tego urzędu, oprócz resortu sprawiedliwości, miał być również prezydent.

Smaczku całej sprawie dodaje to, że, jak ustalił DGP, rzecznik finansowy Mariusz Golecki ma zostać sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli tak się stanie, premier – na wniosek resortu finansów – powoła nową osobę na to stanowisko.