"Na dzień sporządzenia raportu, po uwzględnieniu obniżenia funduszy własnych, zarówno bank, jak i grupa kapitałowa banku spełniały zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.