"Uważam, że musimy stopniowo wychodzić z zamrażania cen. […] Dla mnie takim najłagodniejszym poziomem wyjścia byłoby wychodzenie np. po 15 proc., takie podnoszenie cen. Ale dzisiaj nie mamy wybranego wariantu, w którym pójdziemy" - powiedziała Hennig-Kloska w rozmowie z Tok FM.

Stopniowo, nie gwałtownie

"Na pewno, jak będziemy próbować wychodzić, to stopniowo, nie gwałtownie. Więc nikt się nie musi obawiać żadnych drastycznych podwyżek. Ja nie chcę dziś mówić o konkretnych rozwiązaniach, bo mamy w tej chwili ze trzy warianty, które leża na stole - kwestia wyboru najbardziej dogodnego" - dodała.

Reklama

Obecnie trwa etap uzgodnień międzyresortowych, który powinien zostać zakończony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, poinformowała też minister.

"Chciałam zagwarantować, że nie będzie żadnych 100-200-procentowych podwyżek cen energii. […] Wzrost będzie minimalny, natomiast chcemy faktycznie stabilizować sytuację" - podkreśliła Hennig-Kloska.

Przepisy dotyczące wsparcia w zakresie cen energii

Poinformowała także, że rząd najprawdopodobniej będzie chciał skorzystać ze stabilizacji rynku gazu. "Problem gazu sam się rozwiązuje, bo ceny gazu dość mocno spadły w ostatnich miesiącach i wystarczy tylko wdrożyć nowe rozliczenia, żeby ten gaz, który mamy w gospodarstwach domowych, w gospodarce był bardziej dostępny cenowo. Podobnie w prądzie można próbować dalej stabilizować ceny po prostu na rynku i na pewno będziemy próbowali również dążyć w tym kierunku" - powiedziała minister.

Na początku lutego Hennig-Kloska informowała, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje w ciągu 2-3 tygodni przygotować przepisy dotyczące wsparcia w zakresie cen energii - zamiast dotychczasowych limitów - z wprowadzeniem kryterium dochodowego.

W grudniu 2023 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Celem ustawy jest ograniczenie w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wpływu podwyżek cen energii elektrycznej, gazu i ciepła na najbardziej wrażliwych odbiorców tych produktów, w tym odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami użyteczności publicznej. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić przez utrzymanie dotychczasowej ochrony najbardziej wrażliwych odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz wprowadzenie dodatkowych rozwiązań korygujących obecnie stosowane.